AnnonsMiele

Styrelseledamöter lurade brf på miljonbelopp

18 dec 2023

Styrelseordförande och kassör rundade resten av styrelsen och ingick en rad oförmånliga avtal. Nu har de ådömts att betala skadestånd till föreningen.

Två tidigare styrelseledamöter i en brf i Upplands Väsby ingick en rad oförmånliga avtal med entreprenörer och sålde en lägenhet till underpris. Nu har Tingsrätten ålagt dem att betala skadestånd på över tre miljoner.

Bostadsrättsnytt skriver om fallet:

”Under årsstämman 2011 valdes två nya personer in i föreningens styrelse, den ena som ordförande och den andra som ekonomiansvarig. Våren 2019 lämnade båda ledamöterna sina styrelseuppdrag. Under en föreningsstämma året därpå beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet, med undantag för de två ledamöterna vilka man i stället kom fram till att väcka skadeståndstalan mot vid Attunda tingsrätt.”

De två hade tecknat avtal med entreprenörer för brf:ens räkning utan att ha befogenhet att göra så. Avtalen var på så höga belopp att besluten borde ha fattats av styrelsen gemensamt. De har släppt igenom både överdebitering och dubbelfakturering. Dessutom ingick de ett avtal om en hissentreprenad som tycks ha varit ett rent skenavtal.

En lägenhet såldes till underpris till en dotter till en av entreprenörerna.

Enligt bostadsrättsföreningen kan motivet ha varit att det fanns personkopplingar mellan ordföranden och entreprenörerna, men tingsrätten kunde inte styrka jäv.
Vidare menade föreningen att den tidigare ordföranden gjort sig skyldig till tagande av muta, men tingsrätten avvisade även detta brottspåstående då det inte ansågs vara styrkt.

Tingsrättens slutsats blev att den tidigare ordföranden gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman. Han ansågs skadeståndsskyldig på grund av föreningens ekonomiska skador med anledning av förvaltningsavtalet, skenavtalet, upplåtelsen av bostadsrätt till underpris, samt för dubbelfakturering.

Den tidigare ekonomiansvariga ledamoten bedömdes skadeståndsskyldig till följd av oaktsamhet som orsakat föreningen ekonomisk skada, även här i samband med förvaltningsavtalet, skenavtalet, upplåtelsen av bostadsrätt till underpris, samt för dubbelfakturering.

Två bolag med koppling till varandra dömdes också att betala skadestånd till bostadsrättsföreningen. Ett av bolagen blev skadeståndsskyldigt på grund av det ogiltigförklarade förvaltningsavtalet och bostadsrättsupplåtelsen.

Båda bolagen ålades att ersätta föreningen för skenavtalet om den påstådda hissentreprenaden på grund av bristande lojalitet.

Totalt uppskattades föreningens ekonomiska skador uppgå till 3 518 881 kronor.

 

 

 

Föregående artikel Otillräckliga avgiftshöjningar
Nästa artikel Dyrt att bygga bostadsrätter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här