AnnonsMiele

Är er underhållsplan uppdaterad efter nuvarande dagspriser?

Underhållsplan är ett dokument där man sammanställer de planerade underhållsåtgärderna och dess kostnader för att föreningen ska budgetera för dessa med bl.a. avgifterna.

Underhållsplanen är ett levande dokument och bör sträcka sig över 50 år för att få med alla kommande större åtgärder såsom stambyten m.m.

Underhållsplanen bör också vara i Excel för att lätt kunna uppdateras efter rådande slitage och kostnader.

Det är inte alltid verkligheten följer planen och planerat underhåll kan både senareläggas eller behövas utföras innan plan beroende på slitage.

Borätt Forums underhållsplan är i Excel för att det ska vara ett öppet och levande dokument och innehåller följande.

Underhållsplan, vad och varför?

 • En underhållsplan är ett dokument där man sammanställer de planerade underhållsåtgärderna och dess kostnader.
 • Föreningen får kontroll över framtida underhållskostnader och ser om avgifterna ligger rätt.
 • Underlättar vid budget.
 • Föreningen kan planera större renoveringar i god tid.
 • Om föreningen följer underhållsplanen så minskar driftkostnaderna.
 • Styrelsen får ett mer strukturerat arbete, då man har ett uppdaterat dokument att utgå från.

Vilka delar bör vara med:

Samtliga byggnadsdelar som har ett planerat underhåll, inte i detalj.

 • Kan även innehålla OVK, radonmätning.
 • Elbesiktning och energideklaration som en påminnelse så att detta inte glöms bort.
 • Inte akuta åtgärder, daglig drift eller nyinvesteringar. (Miljö, energi och digitalisering)

Säkerhet

Vi kan hjälpa er att gå igenom er fastighet för att säkerställa vad som bör förbättras i säkerhetssynpunkt både för intrång samt brandsäkerhet genom SBA.
Vi tittar på bl.a:

 • Lås
 • Belysning
 • Trygghet
 • Portar
 • Dörrar
 • Larm
 • Brand (SBA)

  Underhållsplan offert