AnnonsElectrolux Professional AB

Vattenskada – vem betalar vad?

21 apr 2024

En medlem hörde av sig och sa att hans diskmaskin hade läckt och att han inte visste om vattnet också hade trängt ner i golvbjälklaget. Styrelsen sa åt honom att ta hand om detta genom sin försäkring, men han fick svar att hans försäkring inte gällde för detta! Borde inte hans försäkring gälla för detta då det var hans diskmaskin som läckte?

Avgörande för vem som ansvarar för vad samt vilken försäkring som därmed kan komma i fråga ligger i den fördelning av underhållsansvar som framgår av 7 kap 12 § Bostadsrättslagen. Enligt detta har medlemmen enkelt uttryckt underhållsansvaret för insidan av sin lägenhet. Lägenheten – och medlemmens underhållsansvar – slutar vid golvets ytskikt. Vem har då ansvaret för problem som uppstår under golvets ytskikt? Jo, det har föreningen enligt 7 kap 4 § Bostadsrättslagen, som säger att allt det som medlemmen inte har underhållsansvar för faller under föreningens underhållsansvar.

Eric Rubenson, försäkringsjurist, Bolander & Co.

Ofta blandar man ihop medlemmens underhållsansvar med skadeståndsansvar och menar att eftersom det var medlemmens diskmaskin som läckte så ansvarar medlemmen för skadan i sin helhet, d v s inklusive skadan i golvbjälklaget. Så är det inte. Under vissa förutsättningar kan medlemmen också ansvara för skadan i golvbjälklaget, men aldrig på grund av sitt underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen. Om däremot skadan har uppkommit genom vårdslöshet från medlemmens sida kan föreningen kräva ersättning även för den skada som drabbat föreningens golvbjälklag, men då är det ett skadestånd som man kräver med stöd av Skadeståndslagen.

Det bostadsrättstillägg som medlemmen har i sin hemförsäkring gäller för den underhållsskyldighet för skador i lägenheten som medlemmen har enligt Bostadsrättslagen och föreningens stammar, men däremot gäller det aldrig för det vatten som trängt ner i golvbjälklaget. Därför har medlemmens försäkringsbolag svarat som de gjorde och det är helt korrekt. Att utreda om och hur mycket fukt som trängt ner i golvbjälklaget åligger inte medlemmen eller hans försäkringsbolag, utan faller under föreningens underhållsansvar. Därför måste föreningen i detta fall kontakta en fuktfirma och konstatera om det finns anledning att påbörja uttorkning av fukten.

I bästa fall resulterar en sådan fuktutredning i att man kan konstatera att det inte finns något fuktproblem i golvbjälklaget. Föreningens kostnad stannar i så fall vid kostnaden för fuktutredningen, vilket knappast överstiger självrisken i fastighetsförsäkringen. Men eftersom undersökningen görs på förekommen anledning för att ta reda på om det finns ett fuktproblem som föreningen har underhållsansvar för måste föreningen ta den undersökningskostnaden och kostnaden kan i normalfallet inte återkrävas från medlemmen.

Om föreningen däremot kan visa att skadan beror på att medlemmen agerat vårdslöst så kan föreningen kräva ersättning från medlemmen. Medlemmen kan i sådant fall få hjälp via hemförsäkringens ansvarsmoment (alltså inte bostadsrättstillägget) att hantera föreningens krav. Ansvarsskaderegleraren i hemförsäkringsbolaget utreder då frågan om föreningen kan anses ha visat att skadan har uppkommit genom vårdslöshet från medlemmen. Om svaret är ja kan föreningens kostnader ersättas (med avdrag för hemförsäkringens självrisk), men om man inte kan anse det visat att medlemmen varit vårdslös så får föreningen inte någon ersättning från hemförsäkringen eller medlemmen.

Föregående artikel Fem snabba tips från Andreas Hogmalm
Nästa artikel Åtgärder krävs både från politikerna och byggbranschen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här