AnnonsElectrolux Professional AB

Veckans fråga: Byggfusk drabbar många föreningar

17 feb 2022

Byggfusk kan leda till allvarliga konsekvenser för bostadsrättsföreningar. Förra veckans fråga om föreningen råkat ut för byggfusk fick många ganska utförliga svar. Det är ett ämne som berör.

Mäklarannonserna förespeglar ett bekymmersfritt boende för den som flyttar in i en nybyggd bostadsrättsfastighet. Många gånger ser verkligheten helt annorlunda ut.

Nybyggen kan vara behäftade med allehanda byggfel – som obefintlig dränering, läckande rör, enstegstätade fasader som inte håller emot väder och vind, ventilation och styrsystem som inte fungerar och fönster som ruttnar.

I ett hus i Stockholmstrakten som stod färdigt 2002 rapporterar styrelsen ”Massa felbyggda rör, vattenskador pga detta hela tiden.
– Värmestamventiler inte justerade, pga detta för kalla och för varma lägenheter
– Ventilation fuskventiler i flera lägenheter, styrsystemet inte funktionellt, fuskvärden i protokoll
-Enstegstätad fasad, vatten har kommit in i flera lägenheter och del av fasaden ramlar av
– Flera fönster som ruttnade bort pga fuskbygge
osv.
Varje år hittar vi nya fel…”

En annan förening i samma kommun skriver:

”Enstegstätade fasader där fukt och mögel dykt upp i stor omfattning efter att 10-års perioden löpt ut. Avsaknad av dränering runt husen trots att byggritningarna visar att sådan ska finnas vilket resulterat i frostsprängningar av socklarna”

En förening i Göteborg har fått byta tak efter ett drygt decennium, och därefter var det dags att byta ut alla vattenrör i huset på grund av läckage.

”Allt går att härleda till att huset byggdes enligt principen snabbt och billigt”, skriver en styrelsemedlem. Huset stod klart 2008.

Det är en grannlaga uppgift att handla upp ett större renoveringsprojekt. En förening i Mellansverige anlitade en entreprenör för en takrenovering. Entreprenören lämnade 15 års garanti på arbete och material. Det såg ju bra ut – först.

”Två år senare rann vattnet genom taket. Vid kontakt med /entreprenören/ kom de och gjorde ett halvhjärtat försök att täta taket som läckte i princip utmed hela takkanten. Läckaget fortsatte. Nu blev det svårt att få tag på /entreprenören/ och på våra frågor om den generösa garantin slog han bara ifrån sig. 2020 tog vi in en plåtkonsult som konstaterade att /entreprenörens/ konstruktion var helt undermålig.”

I dag är taket åtgärdat av ett annat företag. Föreningen driver en juridisk process mot entreprenören, men skriver lite uppgivet att de inte har stora förhoppningar att lyckas.

En annan förening berättar om ” bristande underlag för fakturering, undanhållande av efterfrågad information, nyttjat icke auktoriserad besiktningsman” Dessutom saltade fakturor och kvalitetsbrister som inte åtgärdats.

Styrelsen i en förening rapporterar om ett fönsterbyte som gick snett – massor av fönster i huset saknade drevning.

Tidningen Borätt kommer under våren fortsätta att granska byggfuskets orsaker och konsekvenser och vi kommer att titta djupare in i flera fall.

Föregående artikel Veckans fråga – hur påverkas vi av skenande elpriser?
Nästa artikel Utbilda medlemmarna i motionsskrivning

1 Kommentar

  1. Hej,
    Vi bor i en fastighet som byggts om av JM där det visat sig att de inte byggt enligt de regler som fanns när fastigheten byggdes om (ombyggnation och tillbyggnation). Det rör sig bland annat om badrum/WC där man inte följt regler rörande tätskikt och material vilket lett till stora kostnader för boende och föreningen.

    Om ni vill skriva om detta och även intervjua ansvariga på JM skulle vi vara intresserade av att vara med i er fortsatta undersökning inom detta område.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här