Borätt Forum Debatt om Oslomodellen

Är en begränsning av antal led av underleverantörer ett sätt att komma åt arbetslivskriminalitet och illegal/svart arbetskraft? I Norge är det lag på maximalt två led av underleverantörer sedan 2017. Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke och Mats Åkerlind, vvd och förhandlingschef, Byggföretagen möttes i en debatt under Borätt forums event Lilla styrelsedagen den 14 maj.