Del två Sveriges bästa brf – Borätt forum nyheter

Del två av Sveriges bästa brf lanseras, liksom Borätt forums stora Styrelsenkät, om stämman samt övriga nyhete