AnnonsMiele

Vikten av en god sammanhållning

17 dec 2023

En bostadsrättsförening blir inte bättre än dess medlemmar och styrelse. Vikten av en god sammanhållning och gemenskap ska därför inte underskattas.

Värdet av att skapa god stämning och engagemang innebär inte bara ökad trivsel utan också lägre kostnader i föreningen. Vår- och höststädningar är det många föreningar som har. Det kanske inte lika många föreningar har är olika typer av fester och andra aktiviteter. Allt från midsommarfest, kräftskiva till luciafirande.

ARTURO ARQUES Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Alldeles oberoende av vilken typ av aktivitet det är frågan om är syftet att få medlemmarna i föreningen att lära känna varandra. Det är också ett bra sätt för medlemmarna att lära känna styrelsen. En stor del av en förenings kostnader är drift. Allt från uppvärmning, el till reparationer och underhåll av fastigheten. När de boende i föreningen känner varandra ökar viljan att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Kunskaper och erfarenheter som kan användas till att minska driftkostnaderna genom att hitta smarta lösningar som minskar behovet av el, vatten och uppvärmning. När gemenskapen stärks ökar också intresset av att värna om föreningens gemensamma utrymmen och intresset för att arbeta brottsförebyggande.

Idag är tyvärr inbrott, stölder och skadegörelse inte ovanligt. Genom Brottssamverkan kan detta förebyggas. Ett problem som för många drabbade leder till stor psykisk och ekonomisk skada är inbrott. Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes totalt 69 220 inbrottsstölder 2022, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med 2021. Bostadsinbrotten minskade med 1 559 anmälda brott (−12 %), till 10 975 brott, jämfört med 2021. Inbrotten i villor och i radhus minskade med 593 brott (−9 %), till 5 939 brott, och inbrotten i lägenheter minskade med 966 brott (−16 %), till 5 036 brott. Jämfört med 2013 har det totala antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 48 procent. Antalet anmälda lägenhetsinbrott har sedan 2013 minskat med 32 procent. Antalet anmälda inbrott i källare och på vind ökade med knappt 2 procent under samma period och uppgick till 20 444 anmälda brott.

Av alla anmälda bostadsinbrott utreds endast knappt 60 procent och resten avskrivs direkt. Lagföringsprocenten, det vill säga andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 6 procent. Det är en nedslående statistik. Men genom ökad sammanhållning i föreningen, bättre lås, säkerhetsdörrar, larm och kameror kan inbrotten minskas. Det innebär initialt en ökad kostnad för föreningen och medlemmarna men
på sikt ökad trygghet och lägre kostnader för både föreningen och medlemmarna i form av färre inbrott, självrisker och förlust av egen eller gemensam egendom. Nyligen presenterade regeringen sin höstbudget. 39 miljarder i reformer ska gå till offentlig sektor hushåll och företag. En fjärdedel av pengarna går till hushållen i form av skattesänkningar och ökade bidrag. En viss tröst för många hushåll som brottas med att få sin ekonomi att gå ihop. Tyvärr, säg den lyckan som varar, dagen efter att regeringen presenterade sin
budget för 2024 meddelade Riksbanken att styrräntan höjs med 0,25 procentenheter. Det regeringen ger med ena handen tar Riksbanken med den andra. Tyvärr väntar en tuff höst för många hushåll, inte minst bostadsrättshavare i mindre välskötta föreningar. Lösningen är att engagera sig mera i föreningen och jobba långsiktigt med vad som är bäst för föreningen och därmed dess medlemmar. Och tro mig, det är inte att driva föreningen med underskott.

Föregående artikel Viktigt vid renovering och om- och nybyggnation
Nästa artikel Otillräckliga avgiftshöjningar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här