AnnonsElectrolux Professional AB

Vikten av ett bra styrelsearbete

13 maj 2023

Styrelsen i en bostadsrättsförening kan göra stor skillnad för bostadsrättsföreningens ekonomi. Men det förutsätter att styrelsens medlemmar har tid, lust och kunskap och så är inte alltid fallet. För att säkerställa att det blir verklighet är det viktigt att bostadsrättsföreningen ser över sitt arbete med valberedning, revisorer och föreningsstämma.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att styrelsen arbetar aktivt med att få så många medlemmar som möjligt att närvara på föreningsstämmorna. Det stärker sammanhållningen och säkerställer att besluten som tas är väl förankrade bland föreningens medlemmar, det sist nämnda är viktigt inte minst
ur ett demokratiskt perspektiv.

Det är också viktigt att föreningen och styrelsen ser till att det finns en valberedning som arbetar aktivt med att utvärdera och föreslå nya styrelsemedlemmar. På så sätt säkerställs att föreningen har en bra styrelse som arbetar långsiktigt och för föreningens bästa. Det är också viktigt med ett nära samarbete med föreningens ekonomiska förvaltare och föreningens revisorer. Att det arbetet flyter på bra är styrelsens ansvar. Som ni märker är det mycket att tänka på när man sitter i styrelsen. Därför är det bra att de som sitter i styrelsen tar sitt förtroendeuppdrag på stort allvar och engagerar sig i åtminstone tre till fem år innan de lämnar styrelsen. Det tar nämligen ett par år innan man som styrelsemedlem blir varm i kläderna och förstår hur allt hänger ihop.

För att säkerställa ett bra styrelsearbete är det också att föredra att stämman väljer ordförande och övriga styrelseposter. Detta för att minimera risken för politik och interna maktstrider i styrelsen. Jag tycker också att ledamöterna bör väljas tills vidare. En styrelseledamot har ju alltid möjlighet att lämna styrelsen.
Så även om någon väljs på två eller tre år har det ingen betydelse i händelse av att någon vill avgå av egen fri vilja eller på grund av att hen ska flytta. Dessutom blir det lättare att avsätta någon som inte gör ett bra jobb. För att arbetsbelastningen ska bli rimlig och inflytandet i styrelsearbetet stort är det bra att dela upp arbetet mellan styrelsens medlemmar och delegera arbetet till varandra i olika ansvarsområden. Någon kan ansvara för till exempel ekonomin, någon annan för den tekniska förvaltningen och någon tredje person för informationen till medlemmarna. På så sätt blir arbetet både enklare, roligare och mindre betungande.

Dessutom ökar möjligheterna att bli riktigt duktig på det man ansvarar för. För att styrelsearbetet ska fungera och för att säkerställa att alla styrelsemedlemmar har ett stort inflytande är det viktigt med regelbundna styrelsemöten. Och för att säkerställa att styrelsebesluten gått rätt till och för att revisorer ska kunna göra sitt jobb är det viktigt att styrelsemötena protokollförs och arkiveras på ett betryggande sätt.

Goda kontakter med kommunen och de olika leverantörerna till föreningen är aldrig fel. Att träffa sina leverantörer några gånger per år för att äta lunch och utvärdera leverantörens varor eller tjänster är ett bra sätt att bygga goda relationer. Nyckeln till framgång är nämligen goda relationer, inte minst för att lyckas som styrelse eller styrelseledamot. Rådet till alla som sitter i en styrelse eller som funderar på att anmäla sitt intresse för styrelsearbete är att lägga tid på att skapa goda relationer och hela tiden skaffa sig ny kunskap.

Har du tid, lust och kunskap – tveka inte utan anmäl ditt intresse för styrelsearbete. Det är
både roligt, utvecklande och otroligt värdefullt för bostadsrättsföreningen.

ARTURO ARQUES
Swedbank och Sparbankernas
privatekonom

Föregående artikel Toppmäklare i Stockholm häktade för grova ekonomiska brott
Nästa artikel Utnyttja er fastighets fulla värde

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här