AnnonsElectrolux Professional AB

Elsäkerhetsverket varnar: Översvämning kan skada elanläggningen

8 aug 2023

Regnovädret Hans härjar som värst och vattnet kan leta sig in i källare och marklägenheter. Vatten och el är en farlig kombo – här ger Elsäkerhetsverket några tips:

Om regnoväder väntas är det klokt att koppla ur och lyfta upp elprodukter från källaren. Försök att isolera elprodukter och ledningar från fukt. Överväg att bryta huvudströmmen.

När översvämningen är ett faktum måste man vara försiktig. Bryt huvudströmmen om det går att göra på ett säkert sätt.

Gå inte i vattnet – det kan vara strömförande!

Utrym, informera och spärra av huset om det inte går att bryta strömmen. Observera också att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande även om husets anläggning är frånkopplad. Kontakta elnätsföretaget för bortkoppling av inkommande serviskabel.

När vattnet runnit undan behöver anläggningen kontrolleras av elektriker innan strömmen slås på igen. Elektrisk utrustning som blivit vattenskadad måste vanligtvis kasseras.

Men först som sist – använd jordfelsbrytare! Den slår av strömmen snabbt vid jordfel i både elanläggningen och i anslutna produkter.

 

Bryt strömmen om vatten tränger in i källare eller marklägenhet.

Föregående artikel Inspektion? Ja, det gäller brf:en också!
Nästa artikel Skyfallskada – vilka försäkringar gäller?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här