AnnonsElectrolux Professional AB

Äldre nät tas ur drift – kan påverka nödtelefoner i hissar

10 jul 2023

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts skriver Hissförbundet på sin hemsida. Senast i slutet av 2025 ska 2G- och 3G-näten ha fasats ut. Utrustning som exempelvis nödtelefoner i hissar som bygger på 2G eller 3G kommer då sluta att fungera. Vilket innebär att hissen inte får vara i bruk. Det är alltså väldigt viktigt att säkerställa att utrustningen i fastighetens hiss är kompatibel med 4G eller 5G.

Hissförbundet uppskattar att var femte hiss i Sverige har brister som utgör en säkerhetsrisk.

– Samma säkerhetskrav gäller som när hissen installerades, och det kan ha varit för hundra år sedan, säger Hissförbundets generalsekreterare Sara Berggren till SVT. Äldre hissar saknar vital säkerhetsutrustning.

Redan för över tio år sedan kom nya regler för bättre säkerhet, men de nya kraven gällde bara arbetsplatser, inte bostäder.

Regeringskansliet gav i mars 2021 i uppdrag åt Boverket att ta fram förslag på en regeländring. Boverkets utredning och lagförslag om åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar blev klar i februari 2022. Förslaget är nu under beredning.

Källa: Hissförbundet och SVT Nyheter

Föregående artikel Byggemenskaper bidrar till en lönsam samhällsutveckling
Nästa artikel Lås tjuven ute

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här