AnnonsElectrolux Professional AB

Allt svårare för förstagångsköpare att ta sig in på marknaden

13 jul 2023

Enligt SBAB:s Mäklarbarometer har det blivit allt svårare för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholm. Samtidigt visar situationen i Göteborg det motsatta mönstret. Överlag är mäklarna mer optimistiska inför det aktuella kvartalet, och tre gånger så många tror på stigande priser. Dock sticker villamarknaden i Stockholmsregionen ut med en betydligt större pessimism.

En majoritet av mäklarna i Stockholmsregionen, 51 procent, anser att det är svårare för förstagångsköpare att köpa bostad idag jämfört med för ett år sedan. Denna uppfattning stöds av statistik från Booli, som visar att medelslutpriset för mindre lägenheter i Stockholms län har ökat jämfört med föregående år. Enligt Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, beror denna svårighet bland annat på högre priser och striktare krav för att få lån.

En majoritet av mäklarna i Stockholmsregionen, 51 procent, anser att det är svårare för förstagångsköpare att köpa bostad idag jämfört med för ett år sedan. Foto: Adobe Stock.

I Västra Götaland har priserna på mindre lägenheter sjunkit jämfört med förra året. Detta, tillsammans med lägre prisnivåer än i Stockholm, gör det lättare för förstagångsköpare i Göteborgsregionen att uppfylla lånevillkoren och köpa sin första bostad. Enligt Linda Hasselvik är prisskillnaden mellan rörlig och bunden ränta en annan faktor som påverkar valet av räntebindningstid.

Mäklarna är betydligt mer optimistiska om prisutvecklingen inför det aktuella kvartalet jämfört med föregående kvartal. För både bostadsrätter och villor tror en större andel mäklare på stigande priser. Detta kan bero på att bostadsmarknaden har visat motståndskraft och förväntas möta köparens och säljarens prisförväntningar i framtiden.

Sammanfattningsvis visar SBAB:s Mäklarbarometer att det har blivit svårare för förstagångsköpare att köpa bostad i Stockholm, medan situationen är mer gynnsam i Göteborg. Mäklarna är mer optimistiska om prisutvecklingen på bostadsmarknaden generellt, men mer pessimistiska när det gäller villamarknaden i Stockholmsregionen.

Föregående artikel Skillnaden mellan e-faktura och autogiro
Nästa artikel Skillnader mellan inre och yttre reparationsfond

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här