AnnonsElectrolux

Ändringar i PBL och PBF from 1 augusti

13 jul 2022

 

Foto: AdobeStock

Den 1 augusti 2022 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser ska de nya reglerna tillämpas i både nya ärenden och i redan pågående ärenden från och med den 1 augusti 2022. Byggsanktionsavgiften för att inte ha återställt innan ett tidsbegränsat bygglov har gått ut träder dock inte i kraft förrän 1 jan 2023. Detta enligt ett pressmeddelande på Boverkets hemsida.

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Syftet med ändringarna är att förenkla, förtydliga och effektivisera tillsynsarbetet inom byggnadsnämndens ansvarsområde. Ändringarna förväntas även öka takten i åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet. Ändringarna ökar även byggnadsnämndens möjligheter att förebygga olyckor i och i anslutning till byggnadsverk med säkerhetsbrister. Det införs även nya byggsanktionsavgifter. Ändringarna i lagen ska också möjliggöra för byggherrar att använda ett certifierat byggprojekteringsföretag vid nybyggnad av vissa bostadshus för att underlätta repeterbara processer i bostadsbyggandet.

Källa: Boverket

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other