AnnonsElectrolux Professional AB

Anpassa stadgar efter föreningens förutsättningar

9 jan 2022

Tydliga, begripliga och uppdaterade stadgar gör styrelsearbetet lättare och underlättar kommunikationen med medlemmarna. Stadgarna bör förtydliga var gränsen går mellan föreningens ansvar och medlemmens.

Bostadsrättslagens kapitel nio, paragraf fem anger i grova drag vad stadgarna ska innehålla, men att bara ta upp det som lagen föreskriver ger inte tillräcklig ledning i många fall där föreningens och medlemmens intressen kolliderar.

Stadgar behöver uppdateras då och då, i takt med att lagen revideras.

Många föreningar har missat att kallelse till extrastämma numera ska ske med minst två veckors varsel, mot tidigare en vecka. Ändringen skulle ha gjorts senast 2018.

I många

Föregående artikel Krönika: Engagemang lika viktigt som kompetens
Nästa artikel Smarta cykelgarage redo att lanseras

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här