AnnonsStyrelsesupport

Balkong rasade när vännerna skulle röka – att tänka på som brf

14 jun 2021

 

Det var under lördagskvällen som en balkong i Vänersborg gav vika och landade på balkongen under. Tre personer befann sig på balkongen som samtliga fick lindriga skador, uppger polisen.

Som tur var befann sig ingen hyresgäst på balkongen under. Fastighetsägaren har uppmanat övriga hyresgäster att inte använda sina balkongen förrän de säkerställt att de är säkra. Polisen uppger att händelsen kommer att utredas som vållande till kroppsskada, men bedömer att en förundersökning inte kommer inledas. Det är oklart vad som orsakade olyckan, men det kan bero på ett konstruktionsfel, säger polisen till Ttela.

Vad kan man göra som brf-styrelse?

Som fastighetsägare ansvarar man för att fastighetens balkonger är i gott skick. Det sista man vill är att en balkong rasar på grund av eftersatt underhåll. Borätt Forums fastighetsexpert Lars Svingdahl rekommenderar bland annat att man bör besiktiga balkongerna med jämna mellanrum.

– På äldre fastigheter ska man helst utföra en kontroll var femte år, för att säkerställa skicket. En balkong med armerad platta har en livslängd på cirka 35–40 år. Så efter 25–30 år rekommenderar jag att man börjar med återkommande besiktningar, säger han.

Lars Svingdahl  hjälper brf:er med teknisk rådgivning.
Lars Svingdahl  hjälper brf:er med teknisk rådgivning.

För armerade betongplattor finns det tydliga varningssignaler för att balkongen är i dåligt skick. Det vanligaste är att betongklumpar lossnar, eller att betongplattan börjar spricka.

– Har man karbonatiosering i betongen så brukar det synas i betongen, och till slut uppstår korrosion (rost) på armeringen. Det måste man vara uppmärksam på.

Genom att utföra ett borrprov kan man ta reda på hur djupt ner i betongplattan karbonatiseringen har tagit sig. På så sätt får man också en bra indikation på om man behöver vidta åtgärder eller inte.

Men fram till 1940 var det vanligt att man byggde balkonger på en stålram, så kallade stålramsbalkonger. På dessa balkonger kan det vara svårare att fastställa skicket eftersom ramen fortsätter in i byggnadens stomme, det är också vid fasaden som ramens belastning är som störst. I värsta fall kan ramen ge vika vilket resulterar i att hela betongplattan viker sig.

LÄS ÄVEN: Håll koll på föreningens skick

– Har balkongens stålram börjat rosta på de delar som syns bör man göra ett ”förstörande” ingrepp och kontrollera skicket på ramen även innanför fasaden, som annars kan vara svårt att se, säger Lars och fortsätter:

Eftersatt underhåll kan tyvärr resultera i att man får stänga av bostädernas balkonger. Det är tråkigt för bostadsrättsinnehavarna när det händer, säger Lars Svingdahl.

Föregående artikel Moms på el till laddstolpar
Nästa artikel Stockholm Exergi erbjuder 20-åriga fjärrvärmeavtal

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här