AnnonsElectrolux Professional AB

BIDs kan ge tryggare bostadsområden

13 maj 2024

Det behövs kraftsamling för att skapa större trygghet i många bostadsområden.

I New York anses upprättandet av BIDs ha bidragit till att lyfta staden. Det hålls rent och snyggt på gatorna.Foto:Dagmar Forne

Fastighetsägarna har gjort en kartläggning och funnit 37 områden som skulle bli tryggare om där upprättades så kallade BIDs.

Fastighetsägarna beskriver BID som en organisationsform där fastighetsägare i ett gemensamt arbete med kommunen, myndigheter och ideella organisationer skapar trygghet i bostadsområden på frivillig basis. Metoden bygger på att de involverade parterna under en viss tid gemensamt finansierar åtgärder för att förbättra situationen inom ett tydligt avgränsat geografiskt område. Detta kan ske genom ökad handel, olika attraktioner och fysiska åtgärder. Syftet är att på sikt bidra till att motverka brottsligheten och öka tryggheten på en fysisk plats eller i en hel stadsdel. Idag finns 13 olika BIDs i 9 olika kommuner i Stockholmsområdet, och ytterligare sex är under uppstart.

BID har sitt ursprung i Kanada och introducerades där på 1970-talet för att bidra till att lösa problem där förorterna växte medan innerstäderna förslummades. För att ge en struktur för stödet till att organisera affärsverksamheterna bildades lokala BID i olika områden.

Modellen med BID kom till USA på 1980-talet. I New York anses det att BID-samverkan starkt bidrog till att New York lyftes från att vara en farlig och förslummad stad till att på 2000-talet bli en trygg och säker stad.

– Många av våra medlemmar är mycket engagerade i de områden där de äger och förvaltar bostäder. När man ser kriminaliteten krypa allt närmare människors hem upplever fastighetsägare ett behov av en kraftsamling mellan fler aktörer i samhället. Då är uppstart av BIDs ett effektivt verktyg för att göra skillnad tillsammans, säger Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm i ett pressmeddelande.

Hon förklarar att samverkan är mycket mer effektivt än om enskilda aktörer försöker agera på egen hand.

Föregående artikel Oscar Properties får ny storägare
Nästa artikel Se Lilla Styrelsedagen ”LIVE” på Borätt forum play på YouTube

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här