AnnonsElectrolux Professional AB

Borättköpare fick rätt mot byggjätten PEAB

2 maj 2023

Solna tingsrätt gav köparna rätt mot byggjätten.Tingsrätten anser att köparna i förhållande till PEAB har konsumentliknande och underlägsen ställning.

En bostadsrättsbyggare ska inte kunna använda tiden för tillträde som ett dragspel när ett nybyggnadsprojekt dra ut på tiden. Det framgår av en dom i Solna tingsrätt.

Ett par tecknade sig för en nyproducerad lägenhet i bostadsrättsföreningen VIPLogen i Solna. Tillträde skulle enligt byggföretaget PEAB ske under fjärde kvartalet 2017. Enligt förhandsavtalet skulle köparna erlägga ett förskott om 100 000 kronor, en beräknad insats om 4 020 000 kronor och en beräknad upplåtelseavgift om 880 000 kronor, sammanlagt 4 900 000 kronor.

Paret betalade förskottet om 100 000 kronor men skrev inte under något upplåtelseavtal och betalade inte upplåtelseavgift och insats. I stället meddelade de att de ville häva avtalet eftersom de inte fick tillträde som utlovat.

I förhandsavtalet uppgavs att beräknad tid för upplåtelse var kvartal 4, 2017. Upplåtelsen försenades och skedde i stället under kvartal 1–2, 2018. Någon tid för tillträde var inte uttryckligen angiven i förhandsavtalet. Tillträdesdag meddelades senare av Peab Bostad AB till den 1 oktober 2018.

Tvisten i målet gäller om köparna är skadeståndsskyldiga mot Peab Bostad AB på grund av det ingångna förhandsavtalet.

Solna tingsrätt dömde till parets fördel. Rätten bedömde att PEAB:s krav på paret var oskäligt och ska jämkas med stöd av 36 § avtalslagen eftersom förhandsavtalet ger föreningen en ensidig rätt att bestämma när tillträde skulle ske.

Solna tingsrätt menar att föreningen, som varit kontrollerad av Peab Bostad AB, har upprättat ett förhandsavtal innebärande att leveransen av lägenheten kan ske vid en tidpunkt som föreningen/Peab Bostad AB ensidigt beslutar om. Leveransen/tillträdet har haft en helt opreciserad tidpunkt. Föreningen skulle kunna hävda att den aldrig behöver leverera lägenheten samtidigt som köparna är bundna av förhandsavtalet.

Slutsatsen domen att förhandsavtalets villkor med innebörden att förhandstecknarna senare var skyldiga att ingå ett upplåtelseavtal antingen helt utan angiven tillträdesdag eller med en angiven tillträdesdag nio månader efter den beräknade upplåtelsetiden, var oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

Föregående artikel Lägenhet säljs på auktion – för en krona
Nästa artikel Råttinvasion hotar Stockholm

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här