AnnonsElectrolux Professional AB

Bostadsbyggandet tar fart igen

15 maj 2024

Bostadsbyggandet har börjat ta fart igen och vädrar morgonluft efter att ha nått en historisk bottennivå. Prognoser visar att omkring 21 000 nya bostäder byggs per år, men det finns indikationer på att denna siffra kan öka.

Byggbranschen har tidigare påverkats av höga räntor, men nyligen sänkte Riksbanken räntan för första gången på åtta år. Marknadsaktörer förväntar sig ytterligare räntesänkningar, vilket skapar ett gynnsammare läge för bostadsutvecklare.

Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta, noterar en ljusare framtid. Foto: Citymark Analys och Byggfakta

Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta, noterar en ljusare framtid:

– Ett bättre ränteläge gör det lättare för bostadsutvecklare att besluta om byggstart. Dessutom har hushållens ekonomiska situation förbättrats något, vilket är positivt för framtiden.

En oväntad faktor som kan ha bidragit till ökningen är det avvecklade investeringsstödet för hyresbostäder. Många projekt kan ha påbörjats vid årsskiftet för att inte förlora redan beviljade stöd.

År 2022 byggstartades nästan 70 000 lägenheter, medan prognosen för 2023 ligger på 21 000 enligt byggstartsindikatorn. Officiell statistik är något mer optimistisk och anger 29 000 byggstartade bostäder. Tor Borg bedömer att årstakten kan öka till 24 000 under sommaren.

 

Föregående artikel Oslomodellen –  ett sätt att minska kriminalitet i byggbranschen?
Nästa artikel Vilseledande marknadsföring ger påföljder

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här