AnnonsElectrolux Professional AB

Bostadsbyggandet väntas rasa

4 apr 2023

Det ser minst sagt mörkt ut vad gäller bostadsbyggandet i år. Boven är stigande räntor visar en ny prognos från Byggföretagen. Det dystra läget påverkar också sysselsättningen i byggindustrin.

– Det är tio års tillbakagång på ett år, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen. Det kommer att bli svårare att få tag på en bostad framöver samtidigt som befolkningen ökar.

-Det finansiella läget minskar hushållens möjlighet att investera. Så länge räntorna stiger så kommer efterfrågan på nybyggda bostäder att sjunka. Riksbanken behöver omvärdera den penningpolitiska inriktningen och gå försiktigare framåt med räntehöjningarna”, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Adobe Stock.

Redan i höstas målade branschorganisationen upp en mörk framtidsprognos. Nu ser läget ännu värre  ut. Byggföretagen bedömer att 25 500 bostäder kommer att påbörjas under 2023. Det är 13 000 färre än prognosen i höstas och innebär en halvering av bostadsbyggandet på drygt ett år.

– Vi är tillbaka på nivåer som rådde runt 2012–2013, så nästan ett decenniums tillbakagång.

Det är bottenkänning i nyproduktionen av både hyres- och bostadsrätter”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i en kommentar.

Samtidigt har befolkningen ökat avsevärt under de senaste tio åren och behovet av bostäder är därmed större, konstaterar Johan Deremar.

Boven i byggdramat är stigande räntor. Prognosmakarna tror att Riksbanken höjer styrräntan till 4 procent under 2023 men att räntan därefter vänder nedåt.

-Det finansiella läget minskar hushållens möjlighet att investera. Så länge räntorna stiger så kommer efterfrågan på nybyggda bostäder att sjunka. Riksbanken behöver omvärdera den penningpolitiska inriktningen och gå försiktigare framåt med räntehöjningarna”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sett till investeringsvolym är det bostadsinvesteringar som faller mest, minus 27 procent 2023. Även lokal- och anläggningsbyggandet backar men med marginella 1-2 procent.

Det ser ljusare ut inom de två andra delarna av byggindustrin: anläggning och lokal, vilka väntar hålla sysselsättningen uppe något under 2023.

– Men det kommer att ta många år att återhämta det här. Det blir ett ganska kraftigt fall i sysselsättningen sett över två år och bara någon procents uppgång under nästa år, säger Johan Deremar och tillägger:

– Den samlade bilden är rätt dyster tyvärr. Vi tror att arbetslöshet och varsel också kommer att stiga framåt hösten, säger Johan Deremar.

 

Föregående artikel Elsäkerhet – tips från redaktionen
Nästa artikel Gällivare bygger nya bostäder

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här