AnnonsStyrelsesupport

SCB: Boendeformen med lägst boendeutgifter

18 jun 2021

 

Bostadsrätt billigaste boendeformen 23020

SCB senaste statistiknyhet ”Hushållens boendeutgifter 2020” visar att boendeutgifter för att bo i en bostadsrätt är lägre än både hyresrätt och äganderätt.

Medianutgift för att bo i bostadsrätt 2020 låg på 72 000 kronor, jämfört med hyresrätt som låg på 75 000 och äganderätt 79 000 kronor. Den totala medianen för alla boendeformer sammanlagt ligger på 75 000 kronor. För ensamhushåll ligger boendeutgiften för bostadsrätt på 58 000 kronor, vilket är lägst av alla boendeformer. När det kommer till ensamstående och sammanboende med barn är hyresrätt billigast.

– Det är klart det ska vara billigare att bo i bostadsrätt. Hyresrätt är fullservice. Är det något fel kommer hyresvärden och fixar det. Fastighetsägaren har också kapitalkostnader, underhåll och reparationer. Samtidigt vill de ju ha betalt, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Både SCB:s statistik och Arturo Arques är ”överens” om att utgifter för reparation och underhåll bör ligga på cirka 1000 kronor i månaden, dock tycker Arturo att man borde tänka om gällande amorteringen.

– Sen har man räknat amortering som en utgift, vilket egentligen borde ses som ett sparande.

Samtidigt säger Arturo att ränteläget inte spelar in så mycket, eftersom det påverkar både parter.

– Ränteläget spelar in i båda fall. Så jag skulle inte se det som en grej som skiljer åt jättemycket. FÄ kanske kan få en lägre ränta men samtidigt är bostadsrätt mer skattegynnat än hyresfastigheter.

LÄS ÄVEN: SBAB: Snart är festen över

I tabellen nedan kan du se vad boendekostnaden är per upplåtelseform och boende situation.


Faktaruta:

Boendeutgift bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.

Hushållen som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här