AnnonsMiele

Bostadsrättsföreningar sparar för lite

11 sep 2023

Sparandet i bostadsrättsföreningar är otillräckligt och utgör en potentiell risk för deras långsiktiga ekonomi. Enligt ny statistik från Nabo har sparandet per kvadratmeter och år minskat under senare tid, och det har nu nått en oroande nivå.

Från och med 2023 infördes nya krav i bostadsrättslagen som innebär att nyckeltal kring ekonomin måste rapporteras i årsredovisningen. Ett av de mest intressanta nyckeltalen är sparandet per kvadratmeter och år, eftersom det ger insikt i föreningarnas långsiktiga ekonomi.

Det är viktigt att bostadsrättsföreningar tar sitt sparande på allvar och säkerställer att de har tillräckliga resurser för att täcka framtida underhåll och kostnader. Detta är särskilt viktigt när räntorna stiger och ekonomin blir mer osäker. Foto: Adobe Stock.

 

Trots att räntor och underhållskostnader har ökat under det senaste året har sparandet minskat i genomsnitt från 170 kr/kvm under 2021 till 151 kr/kvm under 2022. Det är viktigt att notera att det genomsnittliga behovet av avsättning för underhåll i bostadsrättsföreningar är över 250 kr per kvadratmeter och år. För att uppnå detta mål skulle en genomsnittlig ökning med 100 kr/kvm och år krävas, vilket motsvarar en ökad avgift med cirka 16,5 procent. Det låga sparandet är särskilt problematiskt med tanke på att det baseras på 2022, då räntorna var betydligt lägre än de är idag.

Historiskt sett har större föreningar och de som är mer belånade haft bättre sparande, men när räntorna stiger kan högt belånade föreningar vara särskilt utsatta. Detta beror på att de måste anpassa sig till de högre räntorna när tidigare lån med lägre räntor löper ut.

För att sammanfatta är det viktigt att bostadsrättsföreningar tar sitt sparande på allvar och säkerställer att de har tillräckliga resurser för att täcka framtida underhåll och kostnader. Detta är särskilt viktigt när räntorna stiger och ekonomin blir mer osäker. De nya kraven på rapportering av sparande per kvadratmeter och år kommer att bidra till ökad transparens och bättre ekonomisk planering för föreningarna.

 

 

Föregående artikel Självförvaltning och avdrag på avgiften
Nästa artikel Högre bolåneräntor hotar ekonomin

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här