AnnonsElectrolux Professional AB

Bostadsrättstillägg – ja eller nej?

8 maj 2022

”Vår förening har länge funderat på att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg som tillägg till vår fastighetsförsäkring. Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta? Om vi gör det, kan medlemmarna säga upp de bostadsrättstillägg de har genom sin hemförsäkring?

Det finns både för- och nackdelar med ett gemensamt bostadsrättstillägg. Ur föreningens aspekt är det tryggt att veta att ingen medlem saknar det försäkringsskydd de behöver för att få ett skydd för den underhållsskyldighet som följer av medlemskapet, eftersom föreningen oftast är den som betalar reparationsfakturor i samband med en skada.

Därigenom gör de utlägg för medlemmens räkning som de riskerar att inte få betalt för om medlemmen i fråga saknar egen försäkring och inte heller har egna medel att betala med. Dessutom blir skaderegleringen enklare genom att en och samma skadereglerare på försäkringsbolaget reglerar såväl föreningens del av skadan som medlemmens. En nackdel för föreningen är att försäkringspremien blir högre. I de flesta fall väljer föreningen att inte höja avgifterna för att på så sätt kompensera den tilläggskostnad som bostadsrättsförsäkringen innebär.

Den största nackdelen är dock att skadeutbetalningar avseende bostadsrättstillägget belastar föreningens försäkringsresultat vilket på sikt kan leda till högre premier och självrisker avseende föreningens fastighetsförsäkring.

Skillnader och likheter

Gemensamt för alla försäkringsbolag är att deras bostadsrättstillägg gäller för skador inne i lägenheten som medlemmen har ett underhållsansvar för enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar samt för sådan fast inredning i lägenheten som medlemmen (eller tidigare medlem) har bekostat.

Detta är det grundläggande krav som ska ställas på en sådan försäkringsprodukt. Samtliga bolags bostadsrättstillägg gäller också för brand-, vatten- och inbrottsskador samt för skador på hushållsmaskiner (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kyl, frys och spis) och glasrutor. Men utöver detta har bolagen de senaste åren gjort förändringar i sina villkor vilket har skapat stora skillnader mellan bolagens tilläggsförsäkringar.

Till att börja med har vissa bolag fullvärdesförsäkring, vilket innebär att man inte har satt någon övre gräns för försäkringsersättningen, medan andra bolag har begränsade försäkringsbelopp, till exempel 150 000 kronor eller 500 000 kronor. Fullvärdesförsäkring är självklart mer värdefullt för medlemmen.

Ålderavdragsbegränsningar

Vidare har vissa bolag infört ålderavdragsbegränsningar, vilket också är en stor fördel för medlemmen. Utan en sådan begränsning av åldersavdragen kan den sammanlagda summan vid en skada i en lägenhet med äldre standard bli hög, men om man har sin försäkring i ett bolag som har en ålderavdragsbegränsning blir medlemmens kostnad för åldersavdragen högst 10 000, 15 000 eller 20 000 kronor, beroende av vilket bolag man har valt.

Många bolag har också ett s.k. allriskskydd, vilket innebär att man kan få ersättning för skadehändelser som uppkommer plötsligt och oförutsett men inte kan hänföras till brand-, vatten- eller inbrottsskador. Slutligen finns det också försäkringsbolag som även lämnar ersättning för det yt- och tätskikt i ett badrum som har läckt, vilket givetvis är en jättestor fördel för den drabbade medlemmen. Förutsättningen är dock att yt- och tätskikt har utförts av en behörig entreprenad samt att det finns ett så kallade kvalitetsdokument utfärdat.

Att teckna en gemensam bostadsrättsförsäkring som tillägg till fastighetsförsäkringen är bra, både för föreningen och för medlemmen. De allt större skillnaderna mellan bolagens villkor gör dock att det är svårt att lämna en entydig rekommendation huruvida medlemmarna i så fall kan säga upp sitt bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Det vore olyckligt om medlemmens hemförsäkringsbolag har en bättre omfattning än det bolag där föreningen har tecknat sin fastighetsförsäkring. Å andra sidan kan medlemmen spara in på sin egen försäkringskostnad genom att säga upp tillägget i sin hemförsäkring. Premiebesparingen per år är mellan 300 kronor och 1 200 kronor, beroende av vilket hemförsäkringsbolag man har. Det bästa rådet jag kan ge är att informera medlemmarna om hur föreningens bostadsrättstillägg gäller så att medlemmen själv kan jämföra och ta eget beslut om man vill behålla sitt privata bostadsrättstillägg eller inte.

Eric Rubenson, försäkringsjurist, Bolander & Co
Föregående artikel Pilotprojekt ska få bukt med felbyggda hus
Nästa artikel Stigande räntor tvingar föreningarna att höja avgifterna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här