AnnonsMiele

Boverket: Byggfelen kostar – och det är du om betalar

15 jan 2024

 

Brådska, bristande kompetens och ett kontrollsystem som inte fungerar som det var tänkt gör att det blir många fel i svenska nybyggen.

Notan för byggfelen är gigantisk. 100, 110 eller 111 miljarder är siffror som hörs i debatten. Den exakta summan är egentligen inte så viktig, budskapet från Boverket är att det är enorma pengar, jämförbart med kostnaderna för försvaret och skolan. Pengar som försvinner till ingen nytta.

Boverkets expert Mats Sjökvist är tydlig:

– Det är otroligt mycket pengar och det är slutkonsumenten som står för notan.

När det gäller bostadsrätter blir det inte sällan föreningen som får ta hela kostnaden för att reparera skador som uppstått när huset byggdes. Kostnader som belastar medlemmarnas avgifter.

Boverket gjorde en utredning 2018. Genom djupintervjuer med ett 40-tal entreprenörer och en slöseriutredning som forskare på Chalmers i Göteborg genomförde kom man fram till siffran 111 miljarder i direkta kostnader för byggfel inom svenskt bostadsbyggande.

Tillräckligt för att bransch, byggherrar och allmänhet skulle förstå att det är alldeles för mycket pengar som går upp i rök. Men det handlar inte enbart om pengar, utan också om belastningen på klimatet och på människors hälsa.

Vattenskador som ger problem med mögel är bara ett exempel.

Mats Sjökvist är noga med att framhålla att det i de flesta fall inte handlar om medvetet fusk.

– Jag använder inte ordet byggfusk. Felen handlar exempelvis om bristande kompetens, brist på tid, bristande motivation och engagemang samt felaktig tillämpning av kontrollsystemet, både hos byggarna, konstruktörerna och beställarna, säger han.

En längre intervju med Mats Sjökvist publiceras i kommande nummer av Borätt.

Föregående artikel BRF Römö – lyfte ekonomin och fick bort kriminella
Nästa artikel Färre anmälningar mot fastighetsmäklare

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här