AnnonsElectrolux Professional AB

Boverket: Det behövs ingen lag om BID

13 jan 2022

 

Boverket har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av olika projekt för platssamverkan i Sverige, det som brukar kallas BID, Buissness Improvement District. Hur fungerar det?  Vilka konsekvenser får det? 

Seved städades upp
Det utsatta området Seved i Malmö har blivit tryggare genom platssamverkan.

Platssamverkan finns i många olika former i Sverige i dag. Det kan handla om att göra bostadsområden tryggare, bekämpa utanförskap och att stärka det lokala näringslivet exempelvis i en stadskärna.

Det sker genom samverkan med en rad olika aktörer både offentliga och privata. Kommunen polisen och andra myndigheter, fastighetsbolag, handel, föreningar och intresseorganisationer kan samverka. Boverket konstaterar dock att det saknas en enhetlig bild av vad platssamverkan innebär och att begreppet därför får olika betydelse i olika sammanhang.

Boverkets har formulerat en egen definition:

”Platssamverkan är en metod att uppnå samordning av aktörers resurser för att gemensamt göra förändringar, åtgärder och tillhandahålla service inom ett geografiskt avgränsat område.”

Boverket har tittat på exempel från olika länder som Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland och USA. I många länder finns det lagar om platssamverkan, medan man i Sverige åstadkommer platssamverkan på frivillig väg.

Boverket skriver i sin rapport att den rådande rättsordningen inte innebär något hinder för platssamverkan, men att exempelvis fastighetsägare i princip har en fullständig rådighet över sin mark och dess användning, och att det därför inte går att tvinga fastighetsägare att vara med i en BID.

” Det råder avtalsfrihet, och de grundlagsfästa principerna om föreningsfrihet och mötesfrihet skyddar var och en mot tvångsanslutning till en organisation som inte är fritt vald” skriver Boverket.

Slutsatsen är att det inte behövs någon särskild lag om platssamverkan.

Ett exempel på platssamverkan är den BID som finns i det utsatta området Seved i Malmö (Borätt 6/21)

BID Malmö, där bokstäverna står för Boende Integration Dialog, har man genom att samverka mellan främst bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare lyckats städa upp området och få bort slumvärdar som vanskötte sina fastigheter.

 

 

Föregående artikel Uppsala bygger nytt och hållbart
Nästa artikel Bostadsmarknad i förändring: allt mer säljs underhand

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här