AnnonsMiele

BRF riskerar miljoner i extra kostnader

12 jan 2022

HSB brf Backa i Göteborg riskerar kostnader i mångmiljonklassen sedan Göteborgs stad sagt upp ett knappt 50 år gammalt tomträttsavtal rapporterar tidningen Göteborg Direkt. Uppsägningen innebär att föreningen dels måste riva ett fullt fungerande parkeringshus och parkeringsplats för 400 bilar, dels återställa marken i det skick det var innan avtalet slöts och föreningen uppförde parkeringshuset. Föreningen protesterar och har stämt Göteborgs stad.

Hans Björlin, ordförande i bostadsrättsföreningen, säger till Göteborg Direkt att beskedet kom oväntat och att föreningen inte hade lagt pengar på underhåll och upprustning under åren om man vetat att avtalet skulle sägas upp.

1973 slöt HSB brf Backas och Göteborgs stad ett tomträttsavtal. Bakgrunden till avtalet var då att kommunen såg det som en bra möjlighet att få i gång produktionen, och liknande avtal finns på andra ställen i staden. Anledningen till att Göteborgs stad nu säger upp avtalet är för att marken där parkeringshusen ligger är tänkt att nyttjas till stadsutveckling. En potentiell plan är att bygga cirka 300 lägenheter, 100 studentbostäder och 22 radhus längst med Litteraturgatan.

– Det sätter vi oss inte emot utan tycker snarare att det är bra att området blir livaktigt. Men varför ta bort befintlig bebyggelse som är välskött? Och utan att presentera lösning på den parkeringsbrist som kommer att uppstå, säger Hans Björlin till Göteborg Direkt.

Slöseri med resurser

Föreningen själva anser att det är slöseri med resurser att riva parkeringshusen för att bygga nytt. Oron över hur det ska drabba föreningen medlemmar ekonomiskt finns också.

– Vi uppskattar att arbetet med att återställa marken kommer att kosta flera miljoner kronor. Det är en utgift man inte riktigt planerar för, säger David Albinsson på HSB, till Göteborg Direkt.

Dom inom kort

Föreningen har valt att bestrida uppsägningen genom att stämma Göteborgs stad, ett mål som väntas på upp i  Mark- och miljödomstolen inom kort.

Ur Jordabalken om Uppsägning av tomträtt

Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtt bringas att upphöra endast vid utgången av vissa tidsperioder. Om ej längre tid överenskommits, utgör den första perioden sextio år, räknat från upplåtelsen eller den senare dag som angivits i upplåtelsehandlingen, samt varje följande period fyrtio år från utgången av närmast föregående period.

Upplåtes tomträtt väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse, får överenskommelse träffas om kortare tidsperioder. Period får dock ej vara kortare än tjugo år.

Uppsägning får ske endast om det är av vikt för ägaren att fastigheten användes för bebyggelse av annan art eller eljest på annat sätt än tidigare.

 

 

Föregående artikel Trots branden i Bronx – el-element inte särskilt farliga menar expert
Nästa artikel Uppsala bygger nytt och hållbart

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här