AnnonsElectrolux Professional AB

Kräv personalliggare vid ROT-arbete

7 feb 2022

 

Det finns en stor marknad för svarta hantverkstjänster bland svenska hushåll. ROT-systemet som ger skattereduktion för arbetskostnader har troligen minskat svartarbetet, men systemet ger också stora möjligheter till fusk. Byggmarknadskommissionen efterlyser en uppstramning.

Elektroniska personalliggare krävs på byggarbetsplatser. Men inom ROT-sektorn, alltså där arbetet utförs hemma hos privatpersoner, är krävs det inga. Kontrollen av vilka som utför arbetet och exakt vad som har gjorts brister.

Skattereduktionen tillfaller beställaren av arbetet genom att entreprenören drar ifrån 30 procent av arbetskostnaden på fakturan. När kunden har betalat begär entreprenören utbetalning från Skatteverket på resterande belopp.

Systemet inbjuder till att fuska – bland annat kan materialkostnader hållas nere medan arbetskostnader viktas upp

Byggmarknadskommissionen anser att det inte är rimligt att rottjänster omfattas av skattereduktion samtidigt som det arbete som utförs kan ske helt eller delvis svart.

Därför föreslår Byggmarknadskommissionen att elektroniska personalliggare ska krävas för att skatteavdrag ska medges. Namnet på den som utfört arbetet ska anges.

När entreprenören begär utbetalning från Skatteverket ska det stå vem som varit på plats och utfört arbetet.

Om svart arbetskraft använts och om kunden inte gjort tillräckligt för att försäkra sig om att företaget följer gällande regelverk, ska kunden mista rätten till ROT.

Den föreslagna nyordningen kräver regelförändringar. Enligt dagens regler får Skatteverket inte göra kontrollbesök när byggarbetsplatsen finns i ett utrymme som är avsett att användas som bostad.

Byggmarknadskommissionen skriver att det för mindre hederliga företag kan framstå som relativt riskfritt att använda svart arbetskraft i just rotsektorn, eftersom Skatteverket har små möjligheter att hitta och kontrollera den typen av arbetsplatser. I dag kan Skatteverket inte heller neka kunden skatteavdrag på grund av att arbetet har utförts av svart arbetskraft.  Därför föreslår Byggmarknadskommissionen förbättrad möjlighet till kontroll av att avdragsgilla tjänster också utförs av arbetskraft som betalar lagenlig skatt och sociala avgifter.

På stora byggen är det byggherren alltså beställaren som ansvarar för att personalliggare förs. När det gäller ROT-arbeten hos privatpersoner kan det ansvaret läggas på entreprenören.

Den privatperson som beställer en byggtjänst – och alltså är byggherre – skulle i så fall inte behöva anskaffa någon utrustning och kontakta Skatteverket

 

Föregående artikel Föreningar kan drabbas av nya sopregler
Nästa artikel Ingen förening har nappat på Malmös tomträttsförslag

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här