AnnonsElectrolux Professional AB

Byggmarknadskommissionens slutrapport – göra svarta jobb till vita

26 jan 2022

Nu har Byggmarknadskommissionen kommit med sin slutrapport. Den föreslår en rad åtgärder för att komma till rätta med den snedvridna konkurrensen i byggbranschen. Bland annat vill man att sekretessen mellan myndigheter ska minska, sekretessen på företagens skattekonto ska brytas, handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna ska kortas. Dessutom ska mer ansvar läggas på privatpersoner som anlitar byggtjänster till sitt hushåll. 

Kommissionen har nu arbetat i två år med att kartlägga förhållande på den svenska byggmarknaden. Bland annat konstaterar man att svartarbetet inom byggbranschen har mer än fördubblats de senaste tio åren. Nu vill man fokusera på fem områden för att komma åt den kriminella verksamheten inom byggbranschen;

  1. Upptäck och motverka arbetslivskriminalitet, bland annat genom minskad sekretess mellan myndigheter.
  2. Utländsk arbetskraft
  3. Byggtjänster i hushållen, ROT-tjänster
  4. Offentlig upphandling
  5. Bankinitiativet

Mycket handlar om konkreta förslag till bättre fungerande kontrollåtgärder i form av ändrade sekretessbestämmelser, ny lag mot arbetskraftsexploatering och skärpta regler för ROT-arbeten. Men kommissionen menar också att fackliga organisationer och arbetsgivare också måste höja sina ambitioner för att vi ska få stopp på en utveckling som hotar hela byggbranschen, hela tilliten i det svenska samhället.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Föregående artikel Ny stadsdel i Örebro ska dela energi
Nästa artikel Nästa debatt i Borätt TV: Storskaliga och småskaliga energilösningar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här