AnnonsElectrolux Professional AB

Chockhöjd markhyra för brf Smyrna

25 apr 2023

En dom i Mark- och Miljööverdomstolen idag slår fast att en negativ realränta inte är skäl att frångå en avgäldsränta på tre procent. Detta innebär att brf Smyrna i Stockholm får en höjning på sin avgäld på hela 170 procent, från 1,9 miljoner till dryga 5 miljoner per år. Något som markägaren Statens Fastighetsverk yrkat på. Dessutom gäller höjningen retroaktivt från oktober 2021. 

Brf Smyrna har under förhandlingarna framhållit att realräntan varit negativ en tid och att det var osäkert om hur räntorna skulle utvecklas. Tomträttsavgäld ska motsvara skälig avkastning på marken och enligt praxis ska den utgå från den långsiktiga realräntan, menar föreningen. Vilket gjorde att brf Smyrna yrkade på att det inte skulle bli någon höjning alls. Mark- och Miljödomstolen har dock en annan åsikt om praxis som slår fast att det är tre procents ränta som gäller. Den tidigare domen i Mark- och miljödomstolen justeras dock ner från 5,5 miljoner till drygt 5 miljoner kronor.

Tittar man på brf Smyrnas senaste årsredovisning innebär det att årsavgiften/m2 kommer att öka från drygt 700 kronor till drygt 1100 kronor, detta oaktat alla andra kostnadshöjningar och räntehöjningar sedan 2021.

Kassören och ledamoten i föreningen, Heresh Zaremand har tidigare kommenterar konsekvenserna av en eventuell höjning i linje med Statens Fastighetsverk krav i Dagens Nyheter:

– Det finns många hushåll som inte skulle klara av den här höjningen. Jag tror att många skulle få det väldigt svårt, säger han till DN.

Han spår att föreningen med stor sannolikhet skulle gå i konkurs inom 10–15 år om SFV får sin vilja igenom.

 

Föregående artikel Avdragen du inte får missa
Nästa artikel Så klarar du höjda räntan

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här