AnnonsElectrolux Professional AB

Chockhöjning av vatten, avfall och värme

20 dec 2023

För Stockholms invånare, särskilt bostadsrättsföreningarna, väntar en obehaglig överraskning vid årsskiftet då priserna på vatten, avfall och värme kommer att öka dramatiskt. Detta drabbar över hälften av stadens hushåll som bor i bostadsrätter, och skapar oro kring kommunala bolags förmåga att arbeta långsiktigt och strukturerat, skriver Eva Nordström, Vd, HSB Stockholm.

Stadens taxa för vatten höjs med 25 procent, avfall med 24 procent och fjärrvärme med 12 procent vid årsskiftet. Det innebär nästan 90 procent höjning för avfallstaxan på fyra år, över 50 procent för vattentaxan på två år, och 21 procent för fjärrvärmen på två år. Prognoser pekar dessutom på liknande höjningar fram till 2025.

De kraftigt höjda avgifterna för vatten, värme och el drabbar över hälften av stadens hushåll som bor i bostadsrätter, och skapar oro kring kommunala bolags förmåga att arbeta långsiktigt och strukturerat, skriver Eva Nordström, Vd, HSB Stockholm. Foto: HSB

Bakom detta står bolagen Stockholm Vatten och Avfall samt Stockholm Exergi, helt respektive delvis ägda av Stockholms stad. Dessa påtvingade prisökningar på icke-avvikande tjänster skadar förtroendet för staden. Det drabbar framför allt bostadsrättsföreningar och deras medlemmar, som redan kämpar mot inflation och högre räntor.

Under det senaste året har kostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp ökat med 11 procent för en genomsnittlig svensk bostadsrättsförening, och i Stockholmsregionen är siffran 14 procent enligt den senaste Nils Holgersson-rapporten.

Förutsägbarhet är avgörande för en stabil ekonomi för bostadsrättsföreningar. Det viktigaste rådet är att, förutom indexbaserade avgiftshöjningar, försäkra sig om ett tillräckligt sparande för framtida underhåll. Tyvärr har stadens kommunala bolag inte tillämpat detta tillvägagångssätt.

Taxehöjningarna motiveras av underhålls- och investeringskostnader, något vi stöder. Men stadens ojämna taxehöjningar måste få ett slut. Höjningarna bör finansiera ledningssystem som håller i 100 år, och investeringarna bör vara lika långsiktiga, menar Eva Nordström.

Finansborgarråd Karin Wanngård, det är dags för kommunfullmäktige i Stockholms stad att praktisera ägarstyrning. Indexera taxehöjningarna över tid och ge invånarna en rimlig chans att hantera kostnadsökningen istället för att sätta dem på pottkanten i en redan utmanande tid.

Föregående artikel Första hjälpen för blödande brf:er
Nästa artikel ”Sänk ROT-avdraget”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här