AnnonsElectrolux Professional AB

Dags att börja med nästa års budget

6 okt 2017

Sommaren är slut och styrelsens ledamöter tillbaka från semestern. Nu är det hög tid att samla styrelsen för ett första styrelsemöte efter sommaren och börja arbetet med nästa års budget

En klok idé är att upprätta både en likviditetsbudget och en budget över föreningens intäkter och kostnader. I mångas öron låter det säkert som samma sak men det är det inte. Och sitter man i styrelsen för en bostadsrättsförning ska man veta skillnaden. En likviditetsbudget innehåller endast in- och utbetalningar. Posten avskrivningar ingår till exempel inte i en likviditetsbudget men väl i en resultatbudget. Posten amorteringar ingår i en likviditetsbudget men däremot inte i en resultatbudget. Låter det krångligt? Hur vet man vad som ingår i respektive budget? Tänk så här: Likviditetsbudgeten ska innehålla alla förväntade in- och utbetalningar. Exempel på inbetalningar är årsavgifter, hyror och parkeringsavgifter. Exempel på utbetalningar är utgifter för el, sophämtning, uppvärmning och städning men också för räntor och skatter. I likviditetsbudgeten ingår inbetalningar respektive utbetalningar som innebär en ”fysisk” eller verklig in- eller utbetalning. Avskrivningar är en kostnad och bokförs i resultaträkningen och ska därför ingå i resultatbudgeten. Avskrivningar är en periodiserad utgift men innebär ingen direkt eller ”verklig” utbetalning och ska därför inte ingå i likviditetsbudgeten.

BÖRJAR DET KLARNA NU? Om inte, kontakta din ekonomiska förvaltare som ofta erbjuder mycket bra tjänster för både likviditets- och resultatbudget. Tänk på att budgetarbetet underlättar arbetet med att säkerställa en sund ekonomi i föreningen. Det ökar föreningens möjligheter att undvika underskott och onödiga höjningar av framtida årsavgifter. Rent konkret behöver styrelsen också ett underlag för att fastställa vilken årsavgift föreningen behöver debitera sina medlemmar. Genom att redan nu sätta igång med budgetarbetet kan styrelser i föreningar som har kalenderår som räkenskaps- år i god tid före årsskiftet få en klar bild över vilka årsavgifter föreningen behöver ta ut. Budgetarbetet gör att styrelsen ser hur kostnaderna utvecklats under året. Genom att ha koll på föreningens ekonomi ökar styrelsens möjligheter att påverka kostnaderna i tid så att eventuella höjningar av årsavgifter kan undvikas. Genom att involvera hela styrelsen i budgetarbetet och arbeta aktivt med budgeten kan styrelsen påverka föreningens ekonomi.

Ett tips är att låta styrelsemedlemmarna ansvara för olika områden och kostnader. Ge varje styrelsemedlem i uppdrag att minska ”sina” kostnader genom att föreslå nya leverantörer eller genom att förslå nya arbetssätt eller tekniska lösningar. Av erfarenhet vet jag att kostnaderna kan påverkas i hög grad. Skillnaderna mellan föreningarna kan ibland vara stora. Ha därför som regel att jämföra din förenings kostnader med andra föreningar. Jag är alldeles övertygad om att hur väl du än tycker att din förening sköts finns det förbättringar att göra. Det gör det i alla föreningar.

Föregående artikel Rökluckan – ert viktigaste brandskydd
Nästa artikel En mycket viktig dom har fallit. Men vad är egentligen problemet?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här