AnnonsMiele

Dags att fasa ut K2

24 nov 2023

Fasad, fönsterrenovering.
Med K3 kan man periodisera kostnaderna för underhåll.

Det är enkelt för bostadsrättsföreningen att använda redovisningsmetoden K2 men den ger ingen rättvis bild av föreningens ekonomiska läge och framtida finansieringsbehov. Nu vill bokföringsnämnden att Sveriges bostadsrättsföreningar går över till K3. Fördelarna är många:

Borätt forum har träffat Stefan Pärlhem på Bokföringsnämnden (BFN) som förordar att man använder K3.

Han förklarar att K2-regelverket är till för små företag. K2 innebär att man skriver av alla tillgångar i en klump. En bostadsrättsförening däremot har en tillgång som är komplex.

– En byggnad består av en rad olika komponenter. Man behöver skriva av utifrån livslängden på byggnadens komponenter och periodisera rätt över tid. Därför är K3 mer lämpligt för bostadsrättsföreningar, säger han.

Thomas Lindman på Storholmen förvaltning framhåller att nyproducerade bostadsrättsfastigheter ofta väljer att redovisa enligt K2.

– K2 brukar oftast användas när en bostadsrättsförening bildas, antingen det är ett nybyggt hus, eller en äldre byggnad som ombildas till bostadsrättsförening, säger han och ger ett enkelt exempel:

Säg att man bygger ett hus eller köper ett hus för 100 miljoner kronor. I de 100 miljonerna ingår både själva byggnaden och alla komponenter som hissar, värmeanläggning, VA, ventilation, badrum och kök.  När man använder K2 så skriver man av byggnaden med alla komponenter i samma takt, vanligen 100 år.

Problemet uppstår när det är dags för större renoveringar. För skriver man av 100 miljoner på 100 år blir sparandet en miljon om året. Men det blir otillräckligt om bergvärmepumpen måste bytas efter 20 år, och fasaden åtgärdas efter 40 år. Plötsligt måste avgifterna höjas kraftigt och stora lån tas upp.

Stefan Pärlhem betonar att redovisningen blir ryckig, med stora kostnader under ett år, medan det under andra år knappt redovisas några kostnader alls.

Han lyfter också fram en ofta förbisedd effekt – att en redovisning som bättre speglar föreningens ekonomiska läge också skulle ge en mer rättvis prisbild.

I dag sätts priset på lägenheterna utifrån läget och avgiftens storlek.

– Med ett bättre beslutsunderlag blir det lättare för både köpare och medlemmar att begripa den bakomliggande ekonomin i föreningen, säger han.

Mer om K2 – K3:

En längre intervju med Thomas Lindman publiceras i tidningen Borätt, som landar hos landets brf-styrelser första veckan i december.

Stefan Pärlhem är intervjuad i Borätt forum nyheter den 21 november.

I början av december ordnar Borätt forum en studiodebatt om K2 – K3 problematiken mellan Ulrika Blomqvist, VD Bostadrätterna, och Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.Den kommer att finnas på vår hemsida.

Föregående artikel Helt digitala stämmor tillåts från årsskiftet
Nästa artikel Ska barnen åka till Mars eller?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här