AnnonsFrågor och svar

Digitaliserad styrning – nytt intresseområde för brf:er

12 maj 2022

 

Styrning av undercentralen kan ge bra effekt
Fler brf:er investerar i styrning av energi och ventilation.

Förra veckan frågade vi brf-styrelserna om de infört digitaliserad styrning av system för värme, ventilation, energi och annat – och vad insatserna i så fall gett för resultat.

Underlaget är litet, tio svarande, men de som svarat ger utförliga svar. Föreningarna ser EMD-frågorna, alltså frågor om energi, miljö och digitalisering som betydelsefulla men komplexa. Av de tio har sex svarat att de infört digitaliserad styrning, medan fyra svarat nej. Bland nej-svaren finns det klart skeptiska röster, som ifrågasätter värdet av ”digitalisering”, medan de som svarat ja också svarar ja på frågan om åtgärderna lett till besparingar eller andra positiva effekter.

En stor förening i Uppsala, som införde styrning av undercentraler och ventilation i fem punkthus sedan 2010 och sedan en kort tid tillbaka även styr värmen i 80 punkthuslägenheter och 73 radhus, rapporterar att man sedan 2010 halverat energiåtgången. Detta beror dock enligt föreningen inte på den digitaliserade övervakningen, utan på att man bytt ut alla ventilationsaggregat. Hur mycket de nya åtgärderna kommer att påverka energiåtgången har föreningen ingen prognos på.

En förening i Västerås rapporterar att IMD på elen som infördes 2020 och solceller som infördes 2019 har gett lägre energikostnader.

En Täby-förening med delvis digitaliserad övervakning har inte löst styrningen av värme i lägenheterna.

Bland dem som inte digitaliserat finns det starka ifrågasättanden.

”Varför digitalisera om det ändå inte finns någon i styrelsen som förstår. Finns en förvaltare annars, som förstår och bryr sig? ” skriver en förening som anser att en modern reglercentral sköter uppgiften lika bra.

En annan förening skriver att de boende läser av elförbrukningen en gång om året och fördelar överskott eller minus mellan lägenheterna. ”Fungerar utmärkt, låg kostnad”

En förening i en 100 år gammal fastighet tar mycket små steg åt digitaliseringshållet, tittar noga på återbetalningstider och varnar för ”teknikfanatism”.

På frågan om det är lätt eller svårt att handla upp tjänster, är denna förening den enda som har markerat att det är svårt.

”Det är svårt att hitta leverantörer och produkter som kan leva upp till vad de lovar. Man måste kunna påvisa den effekt en specifik digitaliseringsinstallation kommer att ha. Här saknas kunskap, erfarenhet och verkligt intresse att få grepp om teknikens effekt. Mycket av försäljning av denna typ av produkter görs byggt på bristande kunskap hos köparen”

Övriga föreningar tyck inte uppleva några större bekymmer med att handla upp tjänster på EMD-området. Flertalet har svarat ”varken lätt eller svårt”.
Viljan att minska klimatavtryck och energiförbrukning verkar vara stor i föreningarna. Flera har gett sina bästa tips:

Köp grön el

Full sopsortering (9 fraktioner)

Förbättra och säkerställa isolering i fastigheten

Var noga med materialanvändning, miljövänliga färger, material, hantering etc

Kräv att alla leverantörer arbetar miljöanpassat

Hantera frånluften

Installera solcellspaneler

 

 

 

Föregående artikel Veckans fråga: Påverkas er underhållsplan?
Nästa artikel Gamla, sönderrostade ledningar är ofta orsaken till vattenskador

1 Kommentar

  1. Det både fördelar och nackdelar med att digitalisera styrning av värme/ventilation. Det behövs både kunskap och intresse för att det ska fungera samt ge något tillbaka i lägre förbrukning/ökad driftsäkerhet.

    /Hampus
    Drifttekniker
    Brf Uppsala Ekeby Industrihus

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här