AnnonsElectrolux Professional AB

Domen klar bfr:en ska betala 4 259 000 kr i markhyra

23 mar 2023

Domen i den uppmärksammade tvisten mellan Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget i Hägersten och Stockholms Stad tillkännagavs på eftermiddagen idag. Mark- och miljödomstolen fastställde markhyran för den period som börjar löpa den 1 januari 2022 till 4 259 000 kronor.

– Vi har beaktat både bostadsrättsföreningens och Stockholms stads utredning och argumentering, säger rådmannen och ordföranden i målet Inge Karlström, till Borätt Forum.

Stockholms Stad fick igenom sitt yrkande utan någon jämkning.

Enligt domen vill Stockholms stad att avgälden ska bestämmas med ledning av Stockholms kommunfullmäktige beslut om schablonmässiga avgälder baserade på markvärden – och enligt dem är det ”verkliga” värdet 720 miljoner kronor, baserat på en ortsprismodell.

Föreningen däremot menar att markvärdet är 142 miljoner kronor. Detta värde härleds utifrån de av kommunen fastställda schablonerna (158 kr/kvm BTA för bostäder och 126 kr/kvm BTA för förskola).

Domen mot Brf Liljeholmsbacken är den första i en rad kommande stämningar som Stockholms stad gör mot bostadsrättsföreningar som vägrar betala den nya markavgiften, den så kallad tomtavgällden.

Mark och miljödomstolen är första instans. Parterna har möjlighet att  överklaga till Mark och Miljööverdomstolen. Sista instans är Högsta Domstolen, men HD är selektiv med vilka mål som tas upp där.

Totalt åtta bostadsrättsföreningar har stämts av staden.

Föregående artikel Varannan bostadsägare klarar inte av ökade utgifter
Nästa artikel Så trygga är stockholmarna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här