AnnonsElectrolux Professional AB

Dyra nyproducerade bostäder står tomma

2 jul 2024

Förra året blev över 17 000 bostäder i Stockholms län inflyttningsklara. Det är den högsta siffran sedan 1973 skriver Stockholms Länsstyrelse i ett pressmeddelande. Att rekordmånga bostäder färdigställdes ifjol har dock inte inneburit större framgång för att hantera länets bostadsförsörjning menar myndigheten.

– I grund och botten är det fantastiskt att så många bostäder blivit inflyttningsklara, säger Henrik Weston, bostadsexpert hos Stockholms Länsstyrelse i pressmeddelandet, men det är bekymmersamt att bostäderna är dyra både att köpa och hyra och att många dessutom är små till ytan. Att många bostäder till följd av det står osålda och tar längre tid att hyra ut är en olycklig situation i bostadsbristens Stockholm. De löser inte stockholmarnas bostadsbehov.

I takt med att de påbörjade bostäderna färdigställs, försämras förutsättningarna för att sätta i gång nya projekt. Eftersom många bostäder står tomma behöver bostadsutvecklarna nämligen i första hand bli av med osåld nyproduktion.

Länsstyrelsen menar att både regeringen och kommunerna, som ansvarar för bostadsförsörjningen, måste se nyttan med ett varierat bostadsbestånd som tar hänsyn till de lokala behoven i stället för att fokusera på ensidigt dyr nyproduktion. Att följa utvecklingen i det befintliga beståndet är särskilt viktigt eftersom det är där bostäderna med överkomliga hyror finns.

Länsstyrelsen noterar också i sitt pressmeddelande att allt fler kommuner saknar mål för bostadsförsörjningen, trots att det är ett lagkrav. För att alla ska få sina bostadsbehov tillgodosedda pekar det mesta mot att vi behöver en svensk modell för riktade bostäder.

-Boverkets idéskiss till inkluderande bostadsbyggande med statligt stöd är ett bra underlag för att komma vidare i frågan om överkomliga bostäder för bredare grupper, säger Henrik Weston.

Föregående artikel Nya lagar och förordningar träder i kraft idag
Nästa artikel Kapningar av företag och föreningar kriminaliseras

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här