AnnonsMiele

Dystert läge på bostadsmarknaden

27 dec 2023

Försäljningen av nya bostäder är fortsatt mer eller mindre tvärdöd. De få nya bostäder som ändå säljs tar dubbelt så lång tid att förmedla jämfört med de senaste åren. Andelen prissänkta objekt har fortsatt att stiga.

Läget är dystert och antalet bokade nya lägenheter är på sin lägsta nivå sedan 2013. Antalet publicerade och säljstartade projekt ligger också i botten. Sett utifrån behovet av nya bostäder framöver är nedgången i bostadsbyggandet bekymmersam då bostadsbristen tilltar. Om man bortser från behovet och i stället tittar på efterfrågan på nya bostäder med

. Klimatsmartgge planeras i Uppsala.
Sett utifrån behovet av nya bostäder framöver är nedgången i bostadsbyggandet bekymmersam då bostadsbristen tilltar. Läget är dystert och antalet bokade nya lägenheter är på sin lägsta nivå sedan 2013.

hänsyn tagen till hushållens betalningsmöjligheter, var det dock under kvartal 3 i stort sett balans i förhållande till utbudet för nya bostäder inom samtliga boendeformer för Sverige som helhet enligt SBAB:s index HMI. Däremot finns stora lokala och regionala variationer, exempelvis med överskott på nya villor och bostadsrätter i Västra Götalands län.

SBAB har beräknat nyproduktionsindexet HMI för årets tredje kvartal som ställer utbudet mot den beräknade efterfrågan där den senare tagit hänsyn till bostadsköparnas betalningsförmåga och preferenser för olika boendeformer.

– Om man verkligen anstränger sig och letar efter ljusglimtar för bostadsbyggandet, så är det att mycket talar för att Riksbanken sänker styrräntan flera gånger nästa år, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

De få nya bostäder som ändå säljs tar dubbelt så lång tid att förmedla jämfört med de senaste åren, andelen prissänkta objekt har fortsatt att stiga trendmässigt. Antalet bokade nya lägenheter är på sin lägsta nivå sedan 2013. Antalet publicerade och säljstartade projekt ligger också i botten.

– Än syns inga ljusglimtar när det gäller försäljnings- och bokningsläget. Inte mycket talar för att det blir någon tydlig vändning i bostadsbyggarsektorn under nästa år heller. Det är långa ledtider i bostadsbyggandet och vi ser nu mycket låga nivåer på både antalet publicerade och säljstartade projekt. Det stärker vår tidigare prognos om ett fortsatt fall i antalet påbörjade nya lägenheter nästa år, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Andelen prissänkta nya bostäder är nu uppe i 9 procent och då gäller det ändå bara det som syns i förändrade listpriser. De prissänkningar som görs vid sidan av listpriserna, bland annat i form av avgiftsfria månader, eller där prissänkningar förhandlas vid sidan av listpriserna, syns inte. Om bostadsutvecklare vid fortsatt låga försäljningstal måste stärka likviditeten framöver, kan prissänkningarna på osålda nya bostäder tillta ytterligare, säger Robert Boije.

– Om man verkligen anstränger sig och letar efter ljusglimtar för bostadsbyggandet, så är väl en att mycket nu ändå talar för att Riksbanken sänker styrräntan flera gånger nästa år. Inflationstrycket sjunker brett både i Sverige och omvärlden, säger Robert Boije.

Bland storstadsområdena sticker Västra Götalands län ut med skattade överskott på både villor och bostadsrätter.

– I rådande ekonomiska läge ligger hushållens prioritet knappast på att köpa nyproducerade bostäder på ritning med inflyttning först om 1–2 år, säger Robert Boije.

 

 

 

Föregående artikel Tumma inte på projektledningen
Nästa artikel Juridiska personer har alltid rätt att hyra ut bostadsrätt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här