AnnonsElectrolux Professional AB

Försvaret säger nej till solceller

28 dec 2021

Att installera solceller blir allt mer populärt. Men för fastighetsägare på falsterbonäset har det blivit en byråkratiresa som gått ända upp till regeringen. Anledningen är att försvarsmakten säger nej.

Solcellsanläggningar kan nämligen störa radiokommunikation och just Falsterbonäset, beläget i sydvästra Skåne, är klassat som riksintresse av totalförsvaret. Dock får vissa anläggningar i området klartecken. För de fastigheter som inte får det och överklagar väntar dock en lång process. 

Per-Ove Jönsson i Skanör fick plocka ner sina solceller för snart tre år sedan då Försvaret ansåg att de riskerade att skada riksintresset för totalförsvarets militära del. Nu har det legat på regeringens bord i 1,5 år, skriver Sydsvenskan. Det är andra vändan efter att ha gått från kommunen till länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen och tillbaka igen.

Sammanlagt ligger nu 13 ärenden gällande solcellsanläggningar från området Skanör-Falsterbo där i väntan på ett beslut. I början av 2022 är det senaste beskedet att ett beslut ska komma.

Förnyelsebar energi ofta störande

Men det är inte första gången Försvarsmakten säger nej till anläggningar för förnyelsebar energi. Tidigare har utbyggnad av vindkraftverk vid flera tillfällen fått nej av av Försvaret, som inte behöver ange en anledning till sina veton.

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, framkommer att den ökande mängden solcellsanläggningar kan bli ett problem inte bara för försvarsmakten utan även för blåljuspersonal. Det då elektromagnetiska störningar från solceller kan störa radiokommunikationen.

För den som ska installera solceller är det därför viktigt att se till att solcellsanläggningen är CE-märkt och att man använder sig av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Föregående artikel Överskott på hyresrätter snart här
Nästa artikel Nytt byggprojekt – En hyllning till den svenska funktionalismens grundare

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här