AnnonsElectrolux Professional AB

Hälften av svenskarna oroar sig för dataintrång

21 jun 2023

En ny undersökning från Tele2 och Demoskop visar att nästan hälften av svenskarna är oroade för dataintrång i sina uppkopplade fastigheter. Undersökningen fokuserade på digitala uppkopplingar i flerbostadshus och visade att 70 procent av dessa fastigheter har digitala funktioner.

Trots det finns det en viss osäkerhet kring säkerheten hos dessa funktioner. 62 procent av respondenterna kände någon grad av osäkerhet kring att använda uppkopplade funktioner i sina fastigheter, och hälften av dem var osäkra på om de digitala uppkopplingarna var säkra från intrång. En av fem upplevde att de inte var det.

Undersökningen visade att de vanligaste digitala tjänsterna i uppkopplade flerbostadshus var digitala lås och bokningssystem.

Undersökningen visade att de vanligaste digitala tjänsterna i uppkopplade flerbostadshus var digitala lås (32 procent) och bokningssystem (33 procent). Av de tillfrågade kände en av sex en hög grad av osäkerhet vid användningen av dessa uppkopplade funktioner, och totalt kände nästan två av tre (62 procent) någon grad av osäkerhet. Bland dem som kände osäkerhet var 45 procent oroliga för dataintrång.

De främsta orosmomenten var påverkan på uppkopplade enheter i hemmet, övervakning eller avlyssning i hemmet samt att privat information som bilder och filmer kan hamna i fel händer.

Stefan Petersson, chef för fastighetsaffären på Tele2, betonade att i takt med att digitaliseringen fortskrider ökar risken för dataintrång både i fastigheternas uppkopplade infrastruktur och hos de boende. Han poängterade vikten av att leverantörer av uppkopplingen samarbetar med fastighetsägare och andra aktörer för att förebygga och minska risken för intrång.

Undersökningen visade även att det finns en stark förväntan bland svenskarna om att moderna fastigheter ska ha olika digitala funktioner som underlättar vardagen. Hälften av de tillfrågade förväntar sig idag smarta funktioner för elbilsladdning eller att kunna styra inomhusvärmen. För sex av tio kan trygga digitala uppkopplingar till och med påverka valet av en framtida bostad.

Endast 8 procent av de tillfrågade var helt övertygade om att de digitala uppkopplingarna i deras fastighet var säkra från intrång. Per Hörnsten, Senior Advisor på Demoskop, betonade att ökad kunskap om säkerheten hos dessa funktioner kan minska oron och öka användningen.

Undersökningen visade också att fastigheternas gemensamma uppkopplade funktioner utgör en potentiell ingång för dataintrång, vilket kan resultera i att boendes privata information hamnar i fel händer.

 

 

Föregående artikel Så vill svenskar bo
Nästa artikel Brf Pungpinan – ett av många udda namn

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här