AnnonsElectrolux Professional AB

Hög tid att uppdatera brf-stadgarna

30 mar 2023

Svensk brf-styrelse
– Det är viktigt att uppdatera föreningens stadgar så att de överensstämmer med den nya brf-lagen.

Den nya bostadsrättslagen gäller sedan årsskiftet. Därför bör alla bostadsrättsföreningar göra en översyn av sina stadgar så att de överensstämmer med lagen. Men ännu är det bara en minoritet som tagit tag i frågan.

Borätts styrelseenkät som genomfördes under mars visar att endast 27 procent av de svarande föreningarna har uppdaterat stadgarna, medan 36 procent svarar att de funderar på en revidering, medan resten, 37 procent  svarar att de inte gjort någonting alls.

– Om bostadsrättsföreningen har föråldrade stadgar som inte överensstämmer med lagen, då är det lagen som gäller, säger Veronica Karlén, Borätt forum Styrelsesupport.

Nyheterna i lagen är bland annat att det numera är ”en medlem– en röst” som gäller. En del föreningar har haft stadgar som gett vissa individer, exempelvis styrelseledamöter fler röster.

En annan nyhet är att det är många fler åtgärder i lägenheten som kräver tillstånd från styrelsen.

Redan tidigare har ingrepp i bärande konstruktion, befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten krävt styrelsens tillstånd. Nu krävs tillstånd också för nyinstallationer och åtgärder som påverkar brandskyddet.  

För lägenheter som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden kommer tillstånd även krävas för åtgärder som kan påverka dessa.

 

Föregående artikel Stopp för ombildningar i Göteborg
Nästa artikel Solceller allt populärare

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här