AnnonsMiele

Högre nätavgifter i mindre solcellsanläggningar

21 mar 2023

 

Foto: Mette Carlbom

Energimarknadsinspektionen, Ei, meddelar nu på sin hemsida att ägare av mindre elproduktionsanläggningar, med en kapacitet som understiger 1500 kW ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

Den svenska ellagen togs fram på 80-talet. Den säger att mindre elproducenter, som producerar mindre än 1 500 kW ska få en reducerad nätavgift för att mata in el på nätet. Enligt 4 kap. 38 § ska små anläggningar som uppfyller vissa kriterier befrias helt från nätavgifter för inmatning av el. Syftet då var att skydda främst små vattenkraftsproducenter som då inte kunde sälja till någon annan än det lokala elnätsföretaget. Den svenska lagen är dock inte förenlig med EU:s elmarknadsförordning som har företräde framför nationella bestämmelser och som ska tillämpas från den 1 januari 2020. Den anger i stället i artikel 18 att de avgifter som nätföretag ska ta ut ska spegla de faktiska kostnaderna.

Ei har beslutat om inriktningen som innebär att bestämmelserna om reducerad nätavgift inte får tillämpas. Ei kommer att följa hur nätföretagen tillämpar de aktuella reglerna framöver.

– Ei:s bedömning är att bestämmelserna i ellagen inte får tillämpas i strid med elmarknadsförordningen. Nätägare ska därför inte längre reducera nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar, säger Carl Johan Wallnerström, tillförordnad avdelningschef på Ei på inspektionens hemsida.

Han tillägger att om det uppstår tvister kan en producent eller ett nätföretag även i fortsättningen vända sig till Energimarknadsinspektionen för prövning av nätavgiften.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other