AnnonsElectrolux Professional AB

Hushållens köpkraft försämras och bostadsbyggandet minskar kraftigt 

20 dec 2022

Enligt Boverkets prognos minskar antalet bostäder med startbesked drastiskt från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

–Vi förväntar oss en snabb minskning av antalet byggstarter för hyres- och bostadsrätter, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022. Foto: Adobe Stock

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022.

Hushållens köpkraft försvagas markant i år och även nästa år. Hushållens förväntningar på den egna ekonomin har rasat. Kraftigt stigande räntor och energikostnader bidrar till fallande bostadspriser och värderingar.

Osäkerhetsintervallet är dock stort. Vi förväntar oss en snabb minskning av antalet byggstarter i synnerhet inom privata hyressektorn men även för bostadsrätter. För en del av de aktörer som planerar byggstarter under 2023 kan tillgången på finansiering utgöra ett hinder.

–Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin. När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Utbudet av färdigställda bostäder minskar i huvudsak från år 2024 och framåt.

–Den snabba inbromsning som prognosen indikerar är problematisk för bostadsbyggnadssektorn. Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäder per år fram till 2030, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

 

 

Föregående artikel Rejäl sänkning av elförbrukningen
Nästa artikel December – utan tvekan årets mest stressande månad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här