AnnonsMiele

Juridiska personer har alltid rätt att hyra ut bostadsrätt

27 dec 2023

En brf som nekat en juridisk person att hyra ut sin bostadsrätt får nu bakläxa av hovrätten. I en ny dom konstateras att föreningsmedlemmar i form av juridiska personer ofrånkomligen innebär att lägenheter kan upplåtas i andra hand.

Hovrätten fastställer i en dom att juridiska personer har rätt att hyra ut bostadsrätt i andra hand.

Föreningen motiverade sitt beslut med att många lägenheter i huset redan var uthyrda i andra hand, både med och utan tillstånd, vilket skapade administrativa problem. Därmed menade föreningen att de hade fog för att neka samtycke till ytterligare andrahandsuthyrning.

Hovrätten tog dock fasta på att den aktuella medlemmen, en juridisk person, hade bedrivit näringsverksamhet genom att hyra ut fem bostadsrätter i föreningen. Dessutom, om samtycke beviljades, borde det enligt föreningen vara begränsat till ett år.

Hovrätten delade emellertid inte föreningens ståndpunkt. Den ansåg att genom att acceptera juridiska personer som medlemmar accepterade även föreningen andrahandsupplåtelse av bostadsrätten. Det fanns ingen anledning till att neka samtycke, och föreningen hade inte framfört några invändningar mot de nuvarande andrahandsboende som hade bott i lägenheten i flera år.

Föreningen överklagade hovrättens beslut, men hovrätten valde att upprätthålla hyresnämndens linje. Hovrätten betonade att det som föreningen framfört till stor del var en konsekvens av att de godkänt juridiska personer som medlemmar, vilket oundvikligen ledde till andrahandsuthyrning av lägenheter.

Domen från hovrätten, som avslutas med att påpeka att den inte kan överklagas, ger därmed en tydlig vägledning kring juridiska personers rättigheter att hyra ut bostadsrätter i andra hand.

Källa: Bostadsrättsnytt

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här