AnnonsStyrelsesupport

Klimatsäkrade utemiljöer allt viktigare

1 okt 2021

Fler och mer intensiva regnskurar kommer att bli vanligare i framtiden. Det riskerar leda till ökat antalet vattenskador. Men det finns sätt att inte bara skydda sitt eget hus, utan även sin omgivning.

– En tredjedel av ledningsnätet är vad vi kallar kombinerat, alltså med både regn- och avloppsvatten och det är mest i de centrala delarna av städerna. Då fyller regnvattnet en ledning som egentligen inte är dimensionerat för så mycket vatten, säger Nina Steiner på det kommunala vatten- och avlopps organisationen VA SYD till Borätt.

Att anpassa sin utemiljö kan i framtiden dessutom bli allt viktigare för att inte råka ut för problem som fukt och regn.

– Hela våra städer blir hårdare och hårdare. Dels förtätar vi och då ska fler dela på avloppsnätet. Sedan behöver vi mer grönt och porösa material, säger hon.

Efter skyfallen i sydvästra Skåne 2014, som ledde till översvämmade källare i regionen,  inledde VA SYD projektet “Tillsammans gör vi plats för vattnet”.

Det innebär att de jobbar bland annat ger fastighetsägare en mindre premie om de “kapar” stuprören. Vilket betyder att man inte låter vattnet ledas under marken utan släpps ut ovanpå marken. De kommer även ut och ger kostnadsfri rådgivning för fastighetsägare såsom bostadsrättsföreningar i Malmö och Lund.

– Vi vet ju att klimatet förändras och vi kommer att se tätare och intensivare regn men också längre och intensivare torkperioder och det behöver vi lära oss parera, säger hon.

Har man haft väldigt mycket problem eller bor i ett översvämmningsdrabbat område bör man tänka på att försäkringen gäller för en plötslig och oförutsedd händelse. Har en fastighet haft ett flertal översvämningar så kanske den inte är oförutsedd längre. 

– Vet man att det är i ett område som drabbas av översvämningar är det inte säkert att försäkringsbolagen i framtiden kommer att ersätta skadorna, säger hon.

Tips för att anpassa utemiljön och skydda sig mot regnskador

  • Undvik att anlägga ytor som inte kan suga upp vattnet som asfalt. Satsa på gröna ytor eller porösa skelettjordar.
  • Fördröj vattnet som kommer från bland annat taket med uppsamlingstunnor och led från stuprören. Till grönytor, stenkista eller annan bra plats. Se vatten som en resurs som kan återanvändas, för bevattning eller att tvätta sopkärlen med.
  • Behåll träden. Ett fullvuxet träd kan dricka upp mot 500 liter vatten per dygn. Även om rötter kan skapa problem när de växer in i ledningar så är det bättre att så skydda rören på ett annat sätt.

 

Föregående artikel Vinnaren är korad i tävlingen Projekt Språngbräda!
Nästa artikel Oklart vem som betalar sanering

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här