AnnonsElectrolux Professional AB

Kritik mot nytt lagförslag

5 jan 2022

Flera tunga remissinstanser framför kritik mot regeringens promemoria om en skärpt bostadsrättslag, ”Tryggare Bostadsrätt”. Bland kritikerna finns FAR som bland annat menar att alla bostadsrättsföreningar bör ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning med cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. I sitt remissvar ställer de sig positiva till flera av förslagen i promemorian. Exempelvis kravet på en kassaflödesanalys, krav på nyckeltal och upplysningskravet och motiveringen till varför en föreningen redovisar ett underskott.

De menar dock att om man ska stärka konsumentskyddet, vilket får anses vara lagförslagets grundsyfte, måste ”årsredovisningar i bostadsrättsföreningar innehåller tillräcklig och relevant information samt jämförbara upplysningar i och mellan bostadsrättsföreningar”.

Därför ser FAR ett behov att man ser över normeringen för bostadsrättföreningar ytterligare och att regeringen ger Bokföringsnämnden uppdrag att anpassa de allmänna råden om årsredovisning och koncernredovisning med särbestämmelser för bostadsrättsföreningar.

Krav på likviditets- och resultatprognos

Dessutom föreslår de att den ekonomiska planen både bör innehålla en likviditetsprognos och resultatprognos och att kraven på intygsgivarnas formella kompetens bör höjas i och med de höjda kraven på den ekonomiska planen.

Alla brf:er bör ha en auktoriserad eller godkänd revisor

Slutligen anser FAR att det ur ett konsumentskyddsperspektiv bör införas ett krav på att alla bostadsrättsföreningar ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

– Bostadsrättsstyrelser ska ju fatta beslut om underhåll och finansiering, då är det extra viktigt att de är kvalitetsgranskade. Vi kommer att fortsätta engagera oss i frågan inom FAR, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor vid FAR, i ett pressmeddelande.

 

Föregående artikel Lägre prisrusning senaste decenniet
Nästa artikel Byggföretagen vill se reformer – nu presenteras egna förslag

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här