AnnonsElectrolux Professional AB

Lagförslag till bostadsrättslagen nu klart

16 feb 2022

I fredags presenterades utkastet till den nya bostadsrättslagen “Tryggare bostadsrätt” som ska ge ett bättre skydd till landets alla föreningar. 

Tanken är att stärka skyddet både vid köp av nyproducerade lägenheter och i befintliga föreningar. Att en lagrådsremiss presenteras betyder att remissvaren behandlats och är sista steget innan regeringen lägger fram det som en proposition. 

Bland nyheterna i lagen “Tryggare bostadsrätt” finns att kraven på den ekono­miska planen och på de intygs­givare som granskar planen ska skärpas, att en medlem i en bostads­rätts­förening inte ska kunna ha mer än en röst på förenings­stämman och att  en bostads­rätts­förenings års­redo­visning ska inne­hålla särskild infor­ma­tion som är till nytta för före­ningens intres­senter.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Medan den del som avser den ekono­miska planen och intygs­givarna redan nästa år. 

Föregående artikel Inspektion? Ja, det gäller brf:en också!
Nästa artikel Bostäder säljs snabbare än någonsin

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här