AnnonsStyrelsesupport

Lägre och mer flexibel energianvändning

6 okt 2021

Idag står europeiska fastigheter står för cirka 40 procent av ländernas samlade energianvändning. Många menar att det är möjligt att reducera detta till 30 procent med hjälp av driftsoptimering. Idag saknas dock den öppna och skalbara infrastruktur som krävs för att genomföra detta. Nu tar 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare tillsammans klivet mot öppna plattformar och datamodeller för att bygga en ny infrastruktur.

Idag är fastighetsautomationssystem på väg att bli både uppkopplade och smarta med bland annat maskininlärning och avancerad optimering. En utmaning för fastighetsbranschen är att nuvarande system är slutna. Detta begränsar möjligheten till utveckling eftersom nya datadrivna tjänster har svårt att driftsättas i eller vid sidan av befintliga system. Lösningen är öppna plattformar för fastighetsautomation, en harmonisering av branschstandarder för att skapa förutsättningar för utbyggnad av infrastrukturen.

Öppna plattformar för fastighetsautomation

Samarbetsprojektet har döpts till ”Öppna plattformar för fastighetsautomation”. Projektet finansieras av Vinnova och RISE står för projektledningen. Bland de medverkande företagen finns bland andra ABB, Vasakronan, Skanska, Stockholm Exergi och KTC.

– Att få vara med i detta projekt, få dela med sig av våra idéer och visioner och bidra till att branschen gör den viktiga förflyttningen mot öppenhet mellan dom olika systemen och plattformarna som så länge präglats av proprietär stängd kommunikation känns fantastiskt roligt och spännande, säger Björn Hanell, VD för KTC till Borätt Forum.

Öppenhet är avgörande för mer avancerade digitala tjänster

Tanken är att aktörerna tillsammans ska bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning samt lägre och mer flexibel energianvändning i fastigheter.

– Vi ser öppenhet som en otroligt viktig egenskap för att snabbare gå mot avancerade digitala tjänster och systeminnovationer. Samtidigt måste vi överbrygga eventuella kulturella hinder, som kan hämma innovation och samverkan, mellan branscher, säger Sofia Stensson, forskare på RISE på deras hemsida.

Källa: www.ri.se

Föregående artikel Enkätsvar visar tillståndet i BRF-Sverige
Nästa artikel Ägare siktar på hållbarhetscertifierade fastigheter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här