AnnonsElectrolux Professional AB

Lång strid om uteplats – brf fick rätt

7 aug 2023

 

Mys på uteplats med fin kopp
Hovrätten har avgjort vem som har rätt att mysa på uteplatsen. Foto:Annika Brommesson

När hyresrätten ombildades till bostadsrätt år 2007 antog mannen att den uteplats som fanns utanför lägenheten, och som ingått i hans hyra, även i fortsättningen skulle disponeras av honom själv. Men brf:en tog strid och vann.

Mannen som var hyresgäst i huset förvärvade sin bostadsrätt vid ombildningen. I hyresrätten ingick uteplatsen och en av lägenhetens dörrar leder direkt ut dit.

Han fortsatte att använda uteplatsen som vanligt, och satte ett lås på grinden, men bostadsrättsföreningen hävdade att föreningen har bättre rätt till uteplatsen.

Föreningen stämde mannen. Nu har ärendet prövats i Gävle tingsrätt och i Hovrätten för Nedre Norrland. År 2021 kom tingsrätten fram till att föreningen har bättre rätt till uteplatsen. Mannen överklagade och i juli 2023 kom Hovrättens dom. Hovrättens sammantagna bedömning blev att mannen ska förpliktigas att omedelbart återställa besittningen av uteplatsen, i enlighet med tingsrättens beslut.

Mannen hade hävdat att ombildningen skedde enligt en viss princip: Att hyresgäster fick erbjudande om att förvärva sina lägenheter genom upplåtelse av bostadsrätt, utan förändringar. Han tolkade detta som att uteplatsen även fortsättningsvis skulle tillhöra lägenheten, därför använde han den som vanligt och satte lås på grinden.

Hovrätten fann att det inte framkommit något som visar att föreningen känt till den aktuella hyresrättens omfattning vid tidpunkten för ombildningen. Domen grundas också på att fastigheten inte är ett vanligt lägenhetshus med vanliga uteplatser. Bostadsrättsföreningen är inrymd i en tidigare herrgård.

Källa: Lexnova Nyheter

Föregående artikel Betong suger som en svamp
Nästa artikel Inspektion? Ja, det gäller brf:en också!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här