AnnonsMiele

Litet utbud håller priserna uppe

7 jun 2023

Maj och juni är vanligtvis de mest aktiva månaderna på bostadsmarknaden. Trots det har antalet bostäder till försäljning varit relativt lågt. Enligt statistik från bostadssajten Hemnet har antalet publicerade lägenheter och villor i maj månad minskat med 23 procent respektive 16 procent jämfört med förra året.

Denna brist på utbud återspeglas i prisstatistiken. Trots utmaningarna för hushållen med höjd styrränta och hög inflation har bostadspriserna stigit under de första månaderna av året. Enligt Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg, beror detta på en mer balanserad utbud- och efterfrågesituation.

-Det minskade antalet bostäder till försäljning har varit en starkt bidragande faktor till att vi har sett stigande priser under 2023, till skillnad från det tydliga prisfall som vi såg under 2022. När färre bostäder blir tillgängliga ökar trycket på dem.

Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg. Foto: Hemnet

Att antalet publicerade bostäder har minskat så betydligt beror på att både köpare och säljare blir försiktigare i ekonomiskt osäkra tider, enligt Holmberg.

-Detta är en effekt av den nya ekonomiska situationen, skulle jag säga. En situation där oro och försiktighet präglar och påverkar många. Det är osäkert vad räntorna kommer att göra och hur dyrt det kommer att bli att bo med lånade pengar. Den minskade aktiviteten påverkar både köpare och säljare.

Hur marknaden kommer att se ut framöver beror framför allt på hur Riksbanken agerar med styrräntan och de prognoser som presenteras vid kommande räntebesked, tror Holmberg.

-Efterfrågan kommer att minska när räntorna stiger och köpkraften minskar. Men det är lite svårare att förutse hur utbudet kommer att påverkas. Kommer människor att agera som en följd av detta och känna sig tvingade att sälja? Jag tror inte att det är det mest troliga scenariot. De senaste månaderna har vi faktiskt sett det motsatta, där folk har avvaktat.

-Men om vi ser till historien brukar antalet publicerade bostäder jämna ut sig över tid. Nu har vi haft en lugnare period, vilket tyder på en period med ökat utbud framöver.

 

 

 

 

Föregående artikel Krönika: I en kris är vi varandras största tillgång
Nästa artikel Bopriserna kan falla ännu mer

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här