AnnonsMiele

Lyft föreningen till nya nivåer

30 dec 2023

Året är snart slut och mycket talar för att vi snart kan lägga två ekonomiskt mycket tuffa år bakom oss. Inflationen är på väg ner och vi befinner oss i eller mycket nära en räntetopp.

Fokus kan förhoppningsvis snart flyttas från att jaga kostnader till att säkerställa en sund och hållbar ekonomi över tid. Med planering och god framförhållning finns det stora möjligheter att lyfta föreningen till nya nivåer. Tyvärr är det många bostadsrättsföreningar som fortfarande går med stora systematiska underskott. Det behöver åtgärdas. Att gå med systematiska underskott innebär att föreningen bygger upp stora framtida upplåningsbehov för till exempel, renovering och underhåll av fastigheten. Effekten av det vet vi: högre skuldsättning och ökade räntekostnader och därmed högre månadsavgifter.

ARTURO ARQUES, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Det i sin tur påverkar boendekostnaden och sannolikheten för lägre bostadspriser. Det ligger med andra ord i allas intresse att hålla nere månadsavgifterna men inte genom att låta föreningen gå med underskott utan genom att täcka samtliga kostnader och driva föreningen kostnadseffektivt. Det är nämligen på det sättet föreningen på sikt får lägsta möjliga månadsavgifter. Att gå med systematiska underskott är ett säkert sätt att få höga månadsavgifter i framtiden. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg från september 2022 till med september 2023 med 7,6 procent. Det betyder att kostnader för reparationer och underhåll av fastigheter ökar mer än löner och den allmänna prisutvecklingen. Det är inte bra för bostadsrättsföreningar eller dess medlemmar. För det betyder att reparationer och underhåll kommer relativt sett bli dyrare och att återanskaffningskostnaden för till exempel en hiss eller bergvärmepump kommer att bli dyrare i framtiden. I klartext: Skillnaden mellan dagens slitagekostnad (avskrivning) på befintliga byggnadskomponenter och på framtida återanskaffningskostnad och slitagekostnad kommer att öka. Behovet av större avsättningar till yttre fond eller större överskott har med andra ord ökat. Det här löser vissa föreningar genom att koppla föreningens sparbehov till förändringar i Prisbasbeloppet eller Byggkostnadsindex. 2023 steg Prisbasbeloppet med 8,7 procent och som tidigare nämnts har Byggkostnadsindex ökat med 7,6 procent. Ett annat bra index att följa kostnadsutvecklingen för reparationer och underhåll för flerbostadshus är Entreprenadindex. Men för att ta del av aktuella data krävs en prenumeration.

Oberoende av vilket index man väljer att följa så kan vi konstatera att prisuppgången varit betydligt högre än hushållens löneutveckling. Värdet av att sköta underhållet och därmed förlänga livslängden på föreningens byggnadskomponenter ska inte underskattas. Det är nämligen ett effektivt sätt att på sikt hålla nere drift- och förvaltningskostnaderna. I framtiden kommer digitalisering och artificiell intelligens (AI) att få en allt större roll i förvaltningen av föreningen.

En stor del av att förvaltningen kan automatiseras och digitaliseras. I framtiden kommer AI också att hjälpa oss att ta medvetna och rationella beslut. Rådet till alla som är intresserade, inte minst de som sitter i föreningens styrelse, är att följa utvecklingen noga och sätta sig in i vad som kan göras enklare och smartare med hjälp av digitalisering och AI. Det betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka och låta datorerna ta över helt. Behovet av kunskap och erfarenhet kommer alltid att behövas. Risken är annars stor att du blir slav under datorerna och endast utför vad datorerna säger åt dig att göra. Det är en farlig väg att gå eftersom arbetsuppgifter kan delegeras men aldrig ansvaret.

Föregående artikel Tuffare redovisningsregler införs för brf:er
Nästa artikel Så räddar byggföretagen sin investering

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här