AnnonsMiele

Missnöje med många förvaltningsbolag

11 jan 2024

Under hösten genomförde analysföretaget Prognoscentret en undersökning om hur nöjda Sveriges bostadsrättsföreningar är med sina förvaltningsbolag. Resultaten visade att många var missnöjda men att skillnaden mellan olika förvaltningsbolag var stor.  

Undersökningen visade ett sammantaget nöjdkundindex på 62 av 100 möjliga på NKI-skalan. Ett värde som ligger snäppet över vad som anses vara missnöjdhet, vilket är 60 och lägre. Bottennoteringar på visa variabler hamnade på så låga värden som 17, toppnoteringar på dryga 80. Andra iakttagelser i undersökningen var att föreningar som hade både ekonomisk och teknisk förvaltning hos samma förvaltare tenderar att vara mindre nöjda samt att äldre föreningar var mer nöjda än yngre.

Via så kallade statistiska drivkraftsanalyser anser Prognoscentret att de kunde ta fram de viktigaste förbättringsområdena för att öka kundnöjdheten. De första området var pålitlighet, t.ex. bra felhantering, att hålla löften och i stort leverera enligt avtal. Det andra var hjälp till styrelsen där förvaltningsbolaget underlättar för styrelsen, bidrar till långsiktighet och kunskap samt förebygger problem. Inom båda dessa områden, vilka enligt undersökningen är de mest betydelsefulla för den övergripande kundnöjdheten, håller förvaltningsbolagen över lag låg kvalitet enligt Prognoscentrets undersökning.

Om undersökningen; Totalt fick styrelser i drygt 6 500 bostadsrättsföreningar möjlighet att besvara en enkät om hur nöjda de är med de förvaltningsbolag som de anlitar. 1 205 svar samlades in och fler än 170 ekonomiska och tekniska förvaltningsbolag utvärderades.

Läs mer om undersökningen här

Källa: Prognoscentret.se

 

 

Föregående artikel Sverige – den mest riskabla bostadsmarknaden
Nästa artikel Stöd till äldreanpassning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här