AnnonsStyrelsesupport

Moms på el till laddstolpar

11 jun 2021Vi får in många frågor om hur moms på el till laddstolpar ska hanteras. På nätet finner man ibland motstridiga uppgifter, till och med på Skatteverkets hemsida.

Traditionellt har ju relativt få bostadsrättsföreningar behövt vara momsregistrerade. Undantagen har varit uthyrning av lokaler till kommersiella verksamheter (även här finns en viss frivillighet), extern uthyrning av parkeringsplatser och försäljning av egenproducerad solenergi. Men IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser, har ändrat på detta. I och med att debiteringen baseras på vad varje individ/hushåll faktiskt förbrukar är det momspliktigt enligt Skatteverket. Det finns ett undantag som säger att om den totala debiteringen i föreningen under ett år understiger 30 000 kronor kan man slippa lägga på moms, men även här finns inskränkningar och undantag. Dessutom är 30 000 kronor en väldigt låg gräns som snabbt passeras om man har ett antal laddstolpar som används regelbundet.

Moms ska läggas på debiterad elförbrukning

Föreningen måste alltså lägga på moms på den el som debiteras, men har ju också möjlighet att dra av den ingående momsen på den inköpta elen. Momsen innebär alltså ingen direkt merkostnad för föreningen men medför visst administrativt merarbete. Självklart måste ju också föreningen ansöka om momsregistrering.

Vad gäller avdragsmöjligheter för momsen på den utrustning som krävs för att mäta den individuella åtgången av el, vatten, värme och laddplatser står det följande under rubriken Rättslig vägledning på Skatteverkets hemsida daterat den 15 april 2021;

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar att det finns avdragsrätt för ingående skatt för sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten (mätutrustning) men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem i en fastighet som används för bostadsändamål.

Moms på mätutrustning är avdragsgill

I nuläget innebär det alltså att momsen på mätutrustningen är avdragsgill enligt senaste vägledande dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Exakt vad detta innebär i termer av avläsning för just elanvändning vid laddstolpar framgår dock inte av texten.

I de olika frågor vi får till redaktionen frågas det också kring momsen på kostnaderna för investeringen; dragning av ledningar, uppsättning av stolpar, kringutrustning liksom löpande service och underhållskostnader. Enligt vad redaktionen erfar finns inte några möjligheter till att dra av den momsen i nuläget.

Men saker och ting kan förändras, vilket inte minst framgår av de delvis olika uppgifterna på Skatteverkets hemsida. Så om man nu vill vara på den absolut säkra sidan – kontakta Skatteverket.

Föregående artikel Vibrationer från t-banan – vems ansvar?
Nästa artikel Balkong rasade när vännerna skulle röka – att tänka på som brf

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här