AnnonsElectrolux Professional AB

Nationell strategi för en kraftfull elektrifiering

6 feb 2022

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn.

– Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Strategin har tagits fram i samverkan med näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer. Strategin tydliggör i 12 punkter regeringens inriktning för det fortsatta arbetet och omfattar totalt 67 åtgärder som ska genomföras under 2022–2024.

Bland annat ska regeringen ge Svenska kraftnät en tydligare roll att arbeta för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med behoven. I denna åtgärd ingår bland annat ett mer proaktivt arbete med nationell nätplanering.

Föregående artikel Airbnb – problem eller tillgång för brf?
Nästa artikel Föreningar kan drabbas av nya sopregler

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här